• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Nens hospitalitzats: com conviuen amb el dolor

23/07/2013

Diversos hospitals infantils, com l'Hospital Sant Joan de Déu, compten amb unitats especialitzades i dedicades exclusivament a estudiar i alleujar el dolor infantil. Un estudi analitza com experimenten el dolor els nens hospitalitzats.

Un estudi realitzat per les Fundacions Antena 3Grünenthal i TNS Demoscopia analitza com els nens hospitalitzats experimenten el dolor i com perceben la vida a l'hospital.

Aquest estudi va recollir 391 enquestes realitzades a nens d'entre 7 i 12 anys, ingressats en 20 hospitals públics de tota Espanya. Es van fer entrevistes als petits, a més de recollir dades clíniques i realitzar preguntes als pares i tutors. L'objectiu era conèixer la resposta social i emocional dels nens respecte diversos aspectes relacionats amb el dolor. Així, les conclusions podrien ajudar al personal sanitari i als familiars a abordar el dolor dels nens de la millor manera possible.

Els resultats mostren que la majoria de nens enquestats (3 de cada 5) ja havien estat hospitalitzats anteriorment, normalment per estar sotmesos a alguna mena de tractament que els obliga a anar al centre hospitalari cada cert temps. Es tracta d'una dada important ja que es va observar que l'actitud dels nens canvia considerablement si es tracta de la primera vegada que estan ingressats o si ja ho han estat anteriorment, quan solen mostrar-se més tranquils.

De la mateixa manera, els aspectes de l'hospital que més valoren els petits són diferents en cada cas. Per exemple, els nens que han estat hospitalitzats més de tres vegades valoren el tracte personal per sobre de totes les coses. En canvi, els que estan al centre per primera vegada afirmen que el que més els agrada és veure la televisió. Malgrat això, en general, les activitats més valorades són el col·legi, el tracte personal, els jocs i la televisió. En canvi, entre el que menys els agrada, destaquen les punxades, que és la pràctica que els provoca més por, i el menjar.

L'estudi també conclou que, en el moment de l'ingrés, molts nens no reben informació clínica ni saben la raó de l'hospitalització; només un 40,9% diu entendre i haver estat informat de per què està a l'hospital. Un 20%, pel contrari, admet no tenir cap idea de què li passa.

 

La majoria de petits afirma sentir dolors durant l'hospitalització; el 40% indica que diàriament. El recurs més utilitzat per combatre el dolor és demanar ajuda plorant o queixant-se, en general al familiar més proper o al personal sanitari. Molts prefereixen suportar el dolor buscant una distracció o adormint-se, tot i que un de cada tres afirma, també, que no dorm bé a l'hospital. La investigació observa que, en la majoria de casos (en un 56%), el dolor es tracta amb algun tipus de calmant.

Malgrat el dolor, l'estat anímic dels nens hospitalitzats sol ser molt positiu; el 71% diu trobar-se bé i un 46% se sent tranquil respecte l'esdevenir de la seva afecció.

Una altra dada d'interès que aporta l'estudi és que les mares acompanyen els nens en la majoria de casos (en dos de cada tres), i que els pares, en canvi, apareixen com a acompanyant en un 23% dels casos. També, els petits valoren de manera molt positiva el personal sanitari i se senten molt ben cuidats per infermeres i metges; un 95% afirma sentir-se ben atès.

Malgrat això, les conclusions finals indiquen que una gran majoria (un 90%) volen deixar l'hospital i tornar a la vida normal el més aviat possible.

 
Referència bibliogràfica:

Estudio sobre el dolor en niños hospitalizados. Fundación Antena 3, Fundación Grünenthal, TNS Demoscopia, 2012 [accés: 22 de juliol de 2013]. 

Comparteix