Els nens haurien d'aprendre la maniobra de la RCP?

09/10/2013

Tots els ciutadans, fins i tot nens, podem ser testimonis d'una situació d'aturada cardíaca (només a Europa, prop de 400.000 persones pateixen cada any una aturada cardíaca sobtada).

Si bé s'ofereixen cursos sobre RCP per pares (com els impartits per l'Hospital Sant Joan de Déu), cada vegada sorgeixen més veus suggerint que també els nens aprenguin les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) ja des de l'escola.

El proper dia 16 d'octubre de 2013, per declaració del Parlament Europeu, se celebrarà el Dia Europeu de conscienciació de l'aturada cardíaca.

Aquesta jornada és producte de la Declaració 11/2012 proposta per cinc parlamentaris europeus de diferents grups a favor de declarar una Setmana Europea de conscienciació sobre l'aturada cardíaca.

A Europa, prop de 400.000 persones pateixen cada any una aturada cardíaca sobtada. Si bé en la majoria dels casos ocorren en presència d'altres persones, en només un de cada cinc casos aquestes persones inicien maniobres de RCP. Per tant, tots els ciutadans podem ser, potencialment al llarg de la nostra vida, testimonis d'una situació d'aturada cardíaca. Les maniobres de RCP, iniciades de forma precoç, augmenten la supervivència i disminueixen el risc de patir seqüeles greus.

El Consell Català de Ressuscitació (CCR) es va adherir a la declaració del Parlament Europeu i es va posar en contacte amb tots els instructors de RCP acreditats per aquesta societat amb la finalitat que aquests participessin en les iniciatives organitzades per a la jornada del 16 d'octubre.

Cartel Jornada para la conscienciación de la parada cardíaca

L'objectiu de la mateixa és sensibilitzar tant a les institucions públiques com a la ciutadania de la importància que la població general aprengui a realitzar les maniobres de RCP des de la infància ia l'escola. Per aquest motiu, l'eslògan d'aquesta jornada és "Nens salvant vides, aprenent RCP a les escoles".

Hi ha diverses maneres per a que les escoles s'adhereixin a aquesta campanya. Consulta en aquest enllaç com l'escola dels teus fills es pot unir a la campanya.

Dins de les accions mediàtiques programades per a aquesta jornada, es pretén mostrar l'experiència del "Pla Pilot de Suport Vital Basic a l'Escola" que es porta a terme en escoles de les Terres de l'Ebre des del curs 2007-2008.

Hi ha dues raons fonamentals per les quals es considera que l'escola és el lloc adequat per a l'aprenentatge de les tècniques de RCP.

  1. La primera és el fet que pràcticament el 100% de la població passa pel sistema escolar.
  2. La segona, el resultat de nombrosos estudis que conclouen que a partir dels tretze anys d'edat una persona té la suficient capacitat física com per portar a la pràctica les maniobres de ressuscitació i, al mateix temps, la maduresa mental necessària per comprendre la importància d'una situació d'aturada cardíaca.1

Encara que les primeres experiències es remunten a 1960 a Noruega, la iniciativa d'ensenyar RCP a les escoles comença el 2003 per recomanació de l'International Liason Comittee on Resuscitation (ILCOR), organisme que actua com a nexe de les diverses organitzacions mundials compromeses amb l'aprenentatge de la RCP.2

Si bé ja existien antecedents de programes de formació en RCP d'alumnes d'educació secundària (programes PROCES a Catalunya, Programa Alertante a Madrid i SEMES-​​AHA a Aragó), l'any 2006 el CCR juntament amb el Departament d’Ensenyament i el Departament de Salut, van iniciar un pla pilot per a la incorporació del suport vital i la RCP en la formació escolar des del primer curs d'educació infantil.

Aquest pla pilot comptava amb dos eixos fonamentals per a que es pogués implementar en totes les escoles i al mateix temps fos sostenible i permanent. En primer lloc, que s'inclogués com una matèria obligatòria en el currículum escolar. En segon lloc, que fossin els mateixos professors del centre educatiu els que realitzessin la formació. L'avaluació de les diverses accions formatives desenvolupades en l'àmbit escolar reforça el criteri que els alumnes aprenen millor quan són els mateixos professors els que imparteixen les classes.3

Un cop decidit que els docents fossin els professors d'Educació Física, es va formar un grup de treball per dissenyar el pla. El CCR va aportar els coneixements que haurien d'adquirir els alumnes i els professors van elaborar com fer-ho (implantació, cronograma, materials docents, metodologia, etc.).

El 2007 es va procedir a la formació de formadors i durant el curs 2008-2009 es va iniciar l'experiència en tres centres de la ciutat de Tortosa, incloent a tots els alumnes, des d'infantil i primària fins al final de l'ensenyament obligatori i batxillerat. Per a això es va dissenyar una «formació en espiral» (taula 1), introduint pas a pas els coneixements i habilitats d'acord amb l'edat i cicle formatiu i recordant el que s'havia après anteriorment. L'objectiu era consolidar de forma permanent allò après per a que el ciutadà estigui convençut que pot actuar eficaçment davant d'una situació de risc vital4.

A continuació es mostra un esquema d'aquest pla de formació i un enllaç a un reportatge emès a TV3 sobre el mateix:

 

Tabla 1: Plan de “formación en espiral”. Tomado de M. Cerdà et al. Plan piloto de formación en soporte vital y RCP en las escuelas. Medicina Intensiva. 2012;36(2):158-161
Enlace al reportaje emitido en el InfoK de TV3 (en catalán): «Una assignatura de salut»

Taula 1: Pla de "formació en espiral". Pres de M. Cerdà et al. Pla pilot de formació en suport vital i RCP a les escoles. Medicina Intensiva. 2012; 36 (2) :158-161
Enllaç al reportatge emès a l'InfoK de TV3: «Una assignatura de salut»

Dadas las evidencias existentes hasta el momento actual y el respaldo de la sociedad médica, la introducción del aprendizaje de las maniobras de RCP en las escuelas es un objetivo importante con el que todos los ciudadanos deberíamos estar comprometidos. Citando un artículo de A. Díaz-Conradi, miembro del Comité de RCP de la Societat Catalana de Pediatria (SCP): “[…] si un alumno que haya recibido un curso de RCP de su maestro consigue salvar una vida, todo este esfuerzo habrá valido la pena”.5

Donades les evidències existents fins al moment actual i el suport de la societat mèdica, la introducció de l'aprenentatge de les maniobres de RCP a les escoles és un objectiu important amb el qual tots els ciutadans hauríem d'estar compromesos. Citant un article d'A Díaz-Conradi, membre del Comitè de RCP de la Societat Catalana de Pediatria (SCP): "[...] si un alumne que hagi rebut un curs de RCP del seu mestre aconsegueix salvar una vida, tot aquest esforç haurà valgut la pena". 5

Mario Sanz Cuesta. Mario Sanz Cuesta. Servei de Pediatria. Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Jesús Payeras Grau. Servei d'Urgències. Hospital Sant Joan de Déu

 

Georgia Sarquella-Brugada. Servei de Cardiologia Pediàtrica. Hospital Sant Joan de Déu

Referències bibliogràfiques:

  1. López-Messa JB, Martín-Hernández H, Pérez-Vela JL, Molina-Latorre R, Herrero-Ansola P. Novelities in resuscitacion training methods. Medicina Intensiva 2011; 35(7): 433-441
  2. Chamberlain DA, Hazinski MF. Education in Resuscitation: an ILCOR symposium: Utsein Abbey: Stavanger, Norway: June 22-24 2001. Circulation 2003; 108: 2.575-2.594
  3. García Vega FJ, Montero Pérz FJ, Encinas Puente RM. La comunidad escolar como objetivo de la formación en resucitación: la RCP en las escuelas. Emergencias 2008; 20: 223-225
  4. Cerdà M, Chanovas Borras M, Escalada Roig X, Espuny Vidal C. Plan piloto de formación en soporte vital y RCP en las escuelas. Medicina Intensiva 2012;36(2):158-161
  5. Díaz-Conradi A. La reanimació cardiopulmonar pediátrica a l’escola. Pediatria Catalana 2012; 72: 93-95

Altres enllaços d'interès:

* European Resucitation Council

Comité Español de RCP