• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Mol·luscs contagiosos: què són i com es tracten

18/03/2014

El mol·lusc contagiós és una infecció viral cutània que causa pàpules o nòduls elevats amb aparença de perla a la pell. És una infecció benigna, i és força comú entre els nens. Què hem de fer si aquestes lesions apareixen a la pell del nostre fill?

Els mol·luscs contagiosos produeixen una erupció cutània formada per un o diversos bonyets de color carn que solen mesurar entre 2 i 5 mm. Aquesta infecció no sol ser greu i, en la majoria de casos, desapareix de manera espontània al cap d'un temps. En general, sol afectar de manera més freqüent els nens i, en el cas dels adults, normalment es considera una malaltia de transmissió sexual.

En qualsevol cas, cal tenir clar que els mol·luscs es contagien per contacte directe amb la pell. En el cas dels nens, sol passar quan comparteixen roba o tovalloles o es banyen a la mateixa piscina o banyera. Les lesions normalment apareixen a la cara, pit, tronc, braços i cames i, de manera massiva, en els plecs com les aixelles i engonals.

El mol·lusc contagiós és una malaltia benigna, que no sol presentar complicacions i, per tant, té un pronòstic bo. De tota manera, poden aparèixer algunes complicacions quan els nens es rasquen contínuament les zones afectades. En general, les afeccions més comunes derivades dels mol·luscs són la dermatitis atòpica, els èczemes i l'aparició d'inflamacions o infeccions secundàries.

Símptomes

La lesió del mol·lusc comença normalment com una pàpula petita i indolora que pot créixer fins a esdevenir un nòdul de color carn i aparença de perla. La pàpula freqüentment presenta un clotet al centre. Aquestes pàpules es poden presentar en files, en el lloc en el qual la persona s'ha rascat. El rascat o altres tipus d'irritació fan que el virus es propagui en fileres o en grups, anomenats munts.

Les pàpules tenen un ample aproximat de 2 a 5 mil·límetres. En general, no hi ha inflamació ni el conegut enrogiment, llevat que s'hagin rascant o furgant les lesions.

La lesió cutània normalment té un nucli central o tap de material blanc i cerós.

En la majoria de casos, el mol·lusc contagiós es cura de forma espontània, encara que la durada pot ser molt variable, en general, la infecció desapareix al cap de 6 i 9 mesos, encara que de vegades pot perdurar fins a 3 o 4 anys. En molts casos, sobretot quan la infecció persisteix en el temps, es recomana el tractament, especialment per evitar el contagi i la possibilitat de desenvolupar complicacions.

Tractament

Hi ha diversos tractaments per al mol·lusc contagiós i el més adequat dependrà de cada cas concret, cosa que avaluarà el doctor. En la majoria de casos, el tractament més apropiat i menys dolorós és la lesió directa dels mol·luscs, un procediment que pot realitzar-se mitjançant làsers, crioteràpia, electrocoagulació, etc.

Entre aquests mètodes, el que sol ser més eficaç i tenir menys efectes secundaris és el curetatge. Aquest consisteix a anestesiar la zona afectada amb una crema de lidocaïna i extirpar les lesions mitjançant una cureta.

En general, els mol·luscs es curen sense deixar cap tipus de marca ni cicatriu, excepte en casos concrets de molta inflamació o d'infecció secundària.

Prevenció de contagis

Si el nostre fill pateix mol·lusc contagiós, cal seguir aquestes recomanacions per prevenir qualsevol contagi:

  • Evitar qualsevol contacte físic proper, especialment amb les zones de la pell afectades.
  • No compartir bany, roba o tovalloles ni banyar-se a la mateixa piscina que altres nens.
  • Cobrir amb roba, tiretes o esparadrap les zones afectades.
  • Rentar-se les mans de manera freqüent.

Si es compleixen tots aquests requisits, en general, no serà necessari treure el nen de la guarderia o l'escola, encara que sempre s'ha de valorar cada cas concret.

Comparteix