El meu fill necessita una revisió mèdica abans de practicar un esport?

25/04/2022

L’examen de salut per a la pràctica esportiva té com a objectiu principal preservar la seguretat del nen en la pràctica de l’activitat física, tot detectant malalties o alteracions físiques que converteixin la realització d’exercici físic en un risc per a la seva salut. De manera especial, es realitza per identificar alteracions cardiovasculars, fet que ens permet prevenir l’aparició de la mort sobtada o la progressió de la malaltia.

Quan un nen o nena practica esport es posen en marxa i es coordinen, en major o menor mesura, tots els sistemes del cos, amb l’objectiu de mantenir i adaptar aquests sistemes a les sol·licituds a què se sotmet. Aquesta activació requereix un bon funcionament de cada part del cos, fet que facilita el desenvolupament òptim del cos i la ment del nen. 

La presència d’anomalies o alteracions, o el simple fet de realitzar una activitat física de manera continuada i repetida suposa un risc de lesió o alteració funcional que pot ser, des de perjudicial per al desenvolupament i creixement del nen i adolescent a interferir en el rendiment i la salut de l’esportista. És totalment incorrecte pensar que l’esportista, fins i tot aquell que ho és d’alt rendiment, és un individu necessàriament sa.  

“Molts dels problemes que apareixen en el terreny esportiu es podrien prevenir amb una revisió mèdica periòdica i a consciència”, comenta la Dra. Eva Ferrer, especialista en Medicina de l’Educació Física i l’Esport de la Unitat privada de Medicina de l’esport Clínic-Sant Joan de Déu. “Recomanem que es realitzi un cop a l’any. No són necessàries més exploracions si no és que es produeix una lesió o un altre motiu concret, cas en el qual serà el metge especialista qui orientarà cada cas”.  

Prevenció de lesions i orientació en l'esport adequat

Tenint en compte tot allò especificat anteriorment, l’examen mèdic previ a la pràctica d’activitat física ha de plantejar-se per:   

 • Prevenir lesions i detectar factors de risc, mitjançant identificació i tractament d’alteracions músculoesquelètiques, en especial lesions no ben rehabilitades.   
 • Establir una teràpia o planificar la rehabilitació de processos concrets.  
 • Orientar l’esportista sobre quines activitats pot o ha de realitzar, amb l’objectiu de preservar la seva salut i millorar el seu rendiment. 
 • Identificar processos que impedeixen o limiten el rendiment o la participació esportives.
 • Diagnosticar patologies susceptibles de tractament i malaltia no detectada o encara no simptomàtica. 
 • Satisfer requeriments legals i d’assegurança mèdica. 
És recomanable que tots els nens que fan esport passin un reconeixement mèdic, almenys, un cop cada temporada i sempre que els esdeveniments ho requereixin. A més de la prevenció de lesions, l’examen mèdic permet orientar la bona pràctica de l’exercici i instruir en uns hàbits esportius correctes, que variaran segons l’esport que el nen o nena practiqui.  

Proves a realitzar en una revisió mèdica

La revisió mèdica del nen que practica esport té uns aspectes bàsics i fonamentals. 
 • L'anamnesi, o declaració jurada d’antecedents, que incideix en la història personal i familiar respecte a patologies cardiorespiratòries i circulatòries (mort sobtada, infart agut de miocardi, diabetis, asma...) i aquelles cròniques i/o hereditàries.
 • L’exploració física completa.
 • Un electrocardiograma de repòs amb dotze derivacions. 
Per la seva banda, el metge ha de saber preguntar i explorar, a la vegada que interpretar les respostes verbals o físiques (signes i símptomes) durant l’examen. 

La Unitat de medicina de l'esport de l'Hospital Sant Joan de Déu

L’Hospital Sant Joan de Déu compta amb la nova Unitat privada de medicina de l’esport, on s’ofereix una atenció mèdica altament especialitzada per a persones de qualsevol edat que practiquen esport i que tenen probabilitat de patir lesions puntuals o un trastorn crònic.  

L’equip mèdic de la unitat aporta coneixement i solucions a esportistes infantils i juvenils en una àmplia oferta d’esports com dansa, skateboard, patinatge, arts marcials, esport d’equip, esport escolar o altres disciplines. La unitat compta amb el suport de totes les especialitats de l’Hospital Sant Joan de Déu, com Cardiologia, Traumatologia, Endocrinologia i Inmunoal•lèrgia, entre altres.  

Aquest és el primer servei a Barcelona especialitzat en medicina de l’esport i traumatologia en edat pediàtrica i juvenil. Compta amb especialistes amb gran experiència en el seguiment i tractament de joves esportistes, a entitats com la Masia del FC Barcelona i el CAR de Sant Cugat

Com demano cita?

Els serveis de medicina de l’esport no estan coberts per la sanitat pública.

Si vols més informació o demanar cita:

Estem al C/Numància 7-9-13 (a prop de l'estació de Sants) 08029 Barcelona. Veure mapa 

Accés a documents originals:
 • Prevalence of abnormal electrocardiograms in a large, unselected population undergoing pre-participation cardiovascular screening. Eur Heart J. 2007;28(16):2006-10.).
 • Preparticipation Physical examination, 2nd edition. Minneapolis. McGraw-Hill 1997:1-46.
 • La valoración cardiológica obligatoria en el deportista. Med Clin 2009;132(18):706-8.
 • Guía de prescripción del ejercicio físico para la salud. Generalitat de Catalunya. Edita. Direcció General de Salut Pública (Departament de Salut) Secretaria General de l’Esport (Departament de la Vicepresidència). Barcelona 2007.
Eva Ferrer Vidal-Barraquer. Unitat de Medicina de l'Esport Clínic-Sant Joan de Déu

Eva Ferrer Vidal-Barraquer

Metgessa ​experta en Medicina de l'Educació Física i l'Esport. Unitat de Medicina de l'Esport Clínic-Sant Joan de Déu