Més inversió en educació es tradueix sempre en millors resultats?

Més inversió en educació es tradueix sempre en millors resultats?
14/02/2013

L'educació és una de les qüestions en què els pares estan més disposats a gastar diners, però un estudi científic nord-americà demostra que més inversió no sempre equival a millors resultats.
Durant diversos anys, ha existit en el món de l’educació el debat sobre fins quin punt calinvertir en l’educació dels fills. En general, conviuen dues tendències que no es posen d’acord. Una primera proposa, simplement, que com més recursos econòmics s’inverteixin millors resultats obtindrà l’alumne. No obstant això, hi ha una altra línia de tesis que apunten en el sentit oposat: una dedicació financera excessiva per part dels pares redueixen el rendiment de l’alumne.

Un estudi recent, publicat pel grup nord-americà Sage, ha conclòs que les dues hipòtesis tenen part de certes . D’una banda, com més gran és l’esforç econòmic dels pares, més fàcilment obtenen els fills el títol del cicle educatiu que cursen. D’altra banda, paradoxalment, en el mateix estudi també s’observa que com més diners s’inverteixen, l’estudiant obté notes més discretes, i la mitjana de les seves notes és inferior. Les dades demostren que, en efecte, obtenen el títol però ho fan amb pitjors notes .

Les conclusions poden semblar contradictòries, però no ho són tant. Especialment, si es té en compte que no en tots els casos l’alumne optimitzarà els mitjans que els seus pares han posat a l’abast. Les raons per les quals això succeeix poden ser diverses. A l’estudi es cita una possible falta de motivació de l’estudiant com a resultat de la facilitat amb que obté la majoria de les coses , però no és l’única causa. Molts pares s’abonen al discurs que l’escolaritat és una experiència vital, més important que els propis resultats acadèmics, mentre els fills aconsegueixin sortir-ne amb un títol. Això podria reduir la motivació per obtenir bones notes.

Aquesta hipòtesi també indicaria que la proporció entre inversió i educació no és igual a totes les etapes de la vida. Aparentment, i d’acord amb l’estudi, els diners tindrien més incidència a mesura que es va accedint a cicles superiors (també cal assenyalar que són els que requereixen més inversió per part dels pares). Tanmateix, l’aportació econòmica és sempre rellevant d’una manera o altra, i aporta algun benefici per a l’alumne en tots els casos.

El document també constata que la majoria de pares són més propensos a gastar diners amb l’educació dels fills en la mesura que ells també van tenir aquest privilegi . Tanmateix, l’ajuda dels pares decreix a mesura que els fills es fan grans. En general, els alumnes responen millor quan es premia el rendiment amb algun mèrit o reconeixement a les bones notes, per exemple, un descompte en la matrícula.

Referència bibliogràfica

More Is More or More Is Less? Parental Financial Investments during College. American Sociological Review . Gener de 2013 [accés 13 de febrer de 2013]. Disponible a: http://asr.sagepub.com/content...