La medicina centrada en el pacient

19/09/2016

En el passat, la medicina seguia un model paternalista centrat en la figura del metge: el metge ho sabia tot, mentre que el pacient tenia un paper passiu, acceptant i obeint.

En els últims 20 anys, aquest tipus de medicina ha estat substituïda per la medicina centrada en el pacient i la seva família, coneguda en la literatura anglesa com family centered care.

En la medicina centrada en el pacient, el malalt i la seva família es col·loquen en el centre de tot el procés sanitari i es converteixen en els protagonistes. Aquest nou model es basa en una relació sincera i respectuosa entre el pacient (i família) i els professionals.

El metge tracta al malalt, i no només a la seva malaltia, tenint en compte sempre el seu context cultural i familiar. Per la seva banda, el pacient i els seus familiars es converteixen en els protagonistes durant tota l'assistència i participen de forma activa en la presa de decisions, cures, etc.

Seguint aquest model, han començat a tenir importància aspectes que no s'havien tingut en compte en el passat: actualment no només es valora la qualitat científica (arribar a un diagnòstic i tractar correctament), sinó que també es tenen en compte la diversitat cultural, les opinions del malalt i la seva família, l'experiència viscuda com a pacients...

Què és l'experiència del pacient?

L'experiència del pacient és un concepte nou i molt important en la medicina centrada en el pacient. Es defineix com el resultat de totes les interaccions entre un pacient i una organització sanitària.

No es tracta només de la interacció amb el metge que pregunta, examina, diagnostica i tracta; sinó que l'experiència del pacient engloba tot el que viuen i senten el malalt i els seus familiars des que entren per la porta d'una institució sanitària fins que en surten.

Estudiar l'experiència del pacient permet millorar l'assistència que es dóna perquè el pacient visqui de la millor manera la seva relació amb la sanitat. S'ha vist que quan l'experiència és bona, el malalt compleix millor les indicacions mèdiques i els tractaments i per la seva banda, els professionals sanitaris se senten millor amb el seu treball.

Un exemple: l'experiència dels nens i els seus pares a urgències

Com hem dit, l'experiència del pacient i dels seus familiars engloba tot el que succeeix des que entren per la porta d'urgències fins que surten.

Sol ser una situació estressant per als pares que consulten perquè estan preocupats per la malaltia del seu fill. En aquest context, els professionals sanitaris han d'intentar que tot el procés sigui viscut de la millor manera possible i per això s'han de tenir en compte molts factors com ara:

  • Les emocions dels pares (que sovint estan angoixats per la malaltia del seu fill).
  • Les emocions dels nens (sovint espantats i desconfiats).
  • L'entorn (sales d'espera, boxes on es fa la visita, ...).
  • Els temps d'espera (abans de la visita, durant les exploracions, abans de ser donats d'alta).
  • La comunicació entre la família i els professionals (com es dóna la informació de la malaltia i les indicacions de tractament).
  • La participació de la família en la presa de decisions i en la cura dels malalts.

En resum, fer una medicina centrada en el pacient i la seva família ha de ser l'objectiu de les institucions sanitàries i tots els professionals han d'esforçar-se per aconseguir una experiència del pacient i de la seva família positiva. Evidentment no es tracta de fer una medicina a la carta del pacient, sinó d'acompanyar els malalts i les seves famílies en el procés sanitari, fent-los participar i prenent les decisions conjuntament.

Article escrit per:

Cristina Parra. Pediatra de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Carlos Luaces. Cap d'Urgències Pediàtriques de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.