Manual de tècniques de relaxació per a nens amb malalties greus

31/08/2015

Les tècniques de relaxació poden ajudar a tots els membres de la família a trobar moments de pau mental, entre el caos i l'aïllament que comporta qualsevol malaltia greu, juntament amb el seu tractament mèdic.

Controlar el estrés

Una de les coses més dures per a un pare o una mare el fill dels quals pateix una malaltia greu consisteix a ser testimoni de la seva lluita contra el dolor, l'estrès i l'ansietat que acompanyen la malaltia.

L'estrès no només està en la nostra ment. La resposta de l'estrès s'associa a una sèrie de canvis estrictament corporals: s'acceleren el cor i la respiració, augmenta la tensió arterial, s'alenteix la digestió i es dilaten les pupil·les.

La bona notícia és que les tècniques de relaxació poden ajudar a aturar aquesta resposta, reduint els símptomes corporals i ajudant a aconseguir una sensació de control i de seguretat sobre allò que s'està vivint.

Tècniques que poden ajudar

Aquestes tècniques estan pensades perquè pares i fills les practiquin conjuntament. La majoria es poden aplicar en pocs minuts i en qualsevol lloc. De totes maneres, és important saber que aquestes tècniques s'han d'utilitzar com a complement del tractament mèdic convencional de l'ansietat i el dolor, i mai al seu lloc.

Si el teu fill presenta ansietat i/o dolor consulta sempre a l'equip mèdic que el porta per assegurar-te que els seus símptomes estan relacionats amb l'estrès i no amb un problema mèdic diferent.

Respiració conscient 

El dolor i l'estrès poden portar a un nen a respirar més de pressa o de forma més superficial i fins i tot a contenir la respiració. Tot això pot alimentar la seva resposta de l'estrès i augmentar la intensitat del dolor.

Prestar atenció a la seva respiració li pot ajudar a tranquil·litzar la ment.

Al principi, pot resultar difícil que tant tu com el teu fill us concentreu en la respiració. Els pensaments distractors són normals, però en lloc de deixar-vos portar per ells i permetre que us dominin, intenteu deixar-los passar perquè surtin de les vostres ments.

Mètode de resposta de relaxació 

En aquesta tècnica la persona es concentra en la seva respiració i, mitjançant la repetició d'una paraula, frase o oració al llarg de tot l'exercici, aconsegueix romandre concentrada amb més facilitat.

Per aconseguir uns bons resultats, intenta practicar aquesta tècnica juntament amb el teu fill una o dues vegades al dia, però mai durant les dues hores immediatament posteriors als àpats, perquè la digestió pot interferir en la resposta de relaxació. Algunes persones comproven que el millor moment per meditar és a primera hora del matí.

Imaginació guiada

La gent que practica la imaginació guiada durant la quimioteràpia se sent més relaxada i positiva que els que no la practiquen. La tècnica de la imaginació guiada (o de la visualització) sol funcionar millor quan s'inicia amb pocs minuts de respiració conscient. Si tu i el teu fill sou el més descriptius possible sobre el lloc visualitzat, us resultarà més fàcil entrar en aquesta escena i us ajudarà a sentir-vos més relaxats.

A part de les tècniques anteriors, també hi ha la artteràpia i la musicoteràpia, que es pot aplicar en marcs hospitalaris per musicoterapeutes titulats i la teràpia energètica (toc terapèutic, toc curatiu, Reiki, Johrei, Qi gong). Tot i que la teràpia energètica no s'ha explorat científicament, s'afirma que afavoreix la curació i que ajuda als nens a sentir-se més relaxats, menys ansiosos i menys preocupats pel dolor. El Toc Curatiu és l'única modalitat de teràpia energètica per a la qual hi ha un títol professional els Estats Units i també es pot aplicar en marcs hospitalaris.

També existeixen els massatges terapèutics, que ajuden a alleujar l'estrès i a mitigar el dolor. Molts hospitals disposen de massatgistes professionals tant per als pacients com per als seus familiars. No obstant això, hi ha alguns tipus de massatges que no són recomanables per a certs tipus d'afeccions, pel que hauries de consultar al pediatre del teu fill abans de fer-li massatges o de portar-lo a un massatgista.

Aquests només són alguns dels molts mètodes que existeixen per ajudar els pacients i les seves famílies a tranquil·litzar la ment i a calmar el cos davant d'una malaltia greu.

Accés a la font de consulta:

Técnicas de relajación para niños gravemente enfermos. Kidshealth. [Data de consulta: 22/07/2015]