• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Malaltia inflamatòria intestinal: una malaltia en augment entre la població infantil

20/06/2016

Què és la malaltia inflamatòria intestinal?

La malaltia inflamatòria intestinal pediàtrica és una patologia crònica que inclou trastorns com la colitis ulcerosa i la malaltia de Crohn, caracteritzada per la inflamació de l’intestí, sense cap causa encara definida.

La predisposició genètica, determinats factors ambientals, la flora intestinal i una resposta immune anòmala a aquesta, son els elements que, combinats en un determinat pacient, provoquen inflamació intestinal. No obstant això, encara no es coneix bé com es produeix aquesta interacció.

En els últims anys s’ha observat una major presència de la malaltia en societats occidentalitzades i solen associar-se als hàbits de vida. 

Quan algú la pateix, el revestiment intern del tracte gastrointestinal s’inflama produint úlceres i sagnat. Els principals símptomes són diarrea, dolor abdominal o sagnat.

El tractament integral a l’Hospital Sant Joan de Déu

Al tractar-se d’una malaltia poc freqüent en l’àmbit pediàtric, el considerable augment de casos en aquestes edats ha provocat la creació d’encontres entre especialistes i pacients com el que se celebra cada dos anys a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, amb la col·laboració de NestleHealthSciencie.

Des de l’any 2008, l’Hospital Sant Joan de Déu va establir una unitat multidisciplinar per seguir tractant als nens amb aquesta malaltia, ententnent-la des d’un tractament integral que inclou especialistes en psicologia, dietistes, cirurgians, radiòlegs o treballadors socials dedicats a aquest tipus de pacients. 

Característiques de la malaltia en els nens

Tot i ser una malaltia que també es presenta en adults, en els nens s’han de tenir en compte una sèrie de característiques especials:

  • És un període bàsic pel desenvolupament i el creixement del nen i pot afectar-lo en totes les seves etapes. 
  • En tractar-se d’edats “crítiques”, l’objectiu és revertir la situació el més aviat possible i de manera eficaç. Per això s’ha d’intentar diagnosticar de forma ràpida.
  • Els pediatres han de fer una important tasca de conscienciació.
  • El nen ha de ser conscient de la malaltia que té, perquè creixi responsablement envers ella.

El tractament de la malaltia inflamatòria intestinal

Pel que fa als tractaments, aquests són pràcticament els mateixos que s’utilitzen en adults, tot i que existeix una tendència a aplicar-los d’una manera més intensiva des del principi per aconseguir una remissió completa. 

Es a dir, en els nens s’utilitzen fàrmacs més potents en fases més prematures, mentre que en els adults pot ser freqüent una demora.

En el cas de la malaltia de Crohn, existeixen possibilitats terapèutiques basades en dietes o teràpies nutricionals. S’ha demostrat que es pot aconseguir el control de la inflamació amb una dieta exclusiva basada en la ingesta de preparats enterales específicos durant unes setmanes que produeixen un efecte antiinflamatori. 

El principal objectiu del tractament és induir i controlar una nutrició i un desenvolupament adequats, alhora que reduir el nombre i la duració de les recaigudes. El cert és que s’han produït avenços en tractaments efectius que aconsegueixen mantenir la malaltia silent i controlar-la durant molt de temps.

 

 

 

Comparteix