• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Mal de pit en nens: què ho causa i quan cal visitar-se amb el pediatre

21/09/2016

Què és el dolor toràcic o mal de pit?

El dolor toràcic és aquell localitzat a la part anterior del tòrax. És un motiu de consulta molt freqüent en l'edat pediàtrica, sobretot durant l'adolescència.

Quines són les seves causes?

Hi ha múltiples causes de dolor toràcic. Pot estar produït per malalties que afectin la paret del tòrax o a qualsevol dels òrgans que conté.

Els tipus més freqüents són l'idiopàtic i el musculoesquelètic. Les dues causes són banals i suposen, en conjunt, entre el 75 i 90% dels casos de dolor toràcic en nens. En ambdós casos el dolor empitjora amb l'exercici físic i millora amb el repòs i els analgèsics (ibuprofè o paracetamol).

Idiopàtic és aquell dolor del qual no es troba cap causa. Sol ser un dolor lleuger o moderat, localitzat a la part esquerra del pit, que el pacient refereix com punxades, intermitent i que pot durar entre quatre i sis setmanes.

El dolor musculoesquelètic és aquell originat en els músculs, ossos o articulacions del pit, per la qual cosa la seva localització sol ser variable. Pot ser degut a un traumatisme, tensió muscular, tos, dificultat respiratòria o exercici físic intens.

Tot i aquesta benignitat, és freqüent que generi angoixa en el nen i la seva família, absentisme escolar i restricció de l'activitat física fins a ser valorat per un metge.

A diferència dels adults, el dolor de causa cardíaca és molt poc freqüent en nens. La causa més freqüent de dolor toràcic d'origen cardíac en nens és la pericarditis aguda. Es tracta d'una malaltia inflamatòria de la membrana que envolta el cor la causa més freqüent de la qual són les infeccions víriques. Habitualment no és greu i cura sense complicacions ni seqüeles. 

Quan cal consultar un servei d'urgències? 

  • Si el dolor és intens.
  • Si presenta febre, malestar general, dificultat per respirar o palpitacions.
  • Si després de l'inici del dolor es queixa de mareig o perd la consciència.
  • Si té alguna malaltia del cor coneguda.
  • Si a la família hi ha antecedents de malalties del cor o mort sobtada en persones joves (menors de 40 anys).

Comparteix