El son i l'esport

20/01/2017

Dormim per descansar i el que observem, quan no ho fem, és que ens esgotem més ràpidament. Els humans dormim unes vuit hores al dia, cosa que representa una tercera part del dia i, en definitiva, de la vida d'una persona. Si no es dorm bé o no es dorm, l'activitat tant física com mental està alterada i el rendiment disminueix.

En relació a l'esport, sabem que, si bé certes qualitats físiques generals no es modifiquen gaire, sí que ho fan certes qualitats físiques que són determinants en el rendiment esportiu: la vigilància, el temps de reacció, la precisió gestual, la destresa, i la capacitat per rebre estímuls i generar respostes, que es veuen deteriorades per la manca de son.

Per tant, s'ha considerat en les últimes dècades que l'objectiu del son és restaurar el cervell del desgast patit durant l'estat de vigília i reorganitzar funcionalment els circuits neuronals.

El paper del son en l'aprenentatge

El son contribueix d'una manera decisiva a la consolidació de la memòria i l'aprenentatge. En l'esport, l'aprenentatge de noves tècniques requereix de l'execució de tasques molt diverses i de forma simultània. Després del període de pràctica, l'adquisició de la tècnica exigeix ​​un període de consolidació. El període de consolidació s'ha demostrat en els humans que es produeix durant el son, i que està molt relacionat amb el temps invertit en la fase NREM, que correspon a la segona part de la nit.

Efectes del son sobre la memòria aplicats a l'esport

  • S'aprenen i consoliden millor les tasques motores, sobretot les tècniques, quan els jugadors estan molt pendents de fer-les bé, sense menysprear les de caràcter no intencionat, que també milloren després del període de son.
  • El son serveix per recuperar i retenir el material après de manera oportunista al llarg del dia o de l'entrenament, com gestos i jugades de companys, dels quals l'individu no n'és conscient mentre està treballant i que afavoreixen un millor rendiment personal i del grup. Potser això explica per què treballant amb subjectes de bon nivell és més fàcil millorar (si es descansa bé).
  • La manca de son incideix sobre el rendiment de les tasques tècniques automatitzades, sobretot quan no estan presents en accions controlades enterament per la consciència.
  • Durant el son té lloc un reprocessament de les activitats realitzades durant la vigília. D'una forma molt simplificada, el somni reorganitza les connexions neuronals deixant un cervell net per rebre nova informació al dia següent.
Eva Ferrer Vidal-Barraquer. Metgessa ​experta en Medicina de l'Educació Física i l'Esport.

Eva Ferrer Vidal-Barraquer

Metgessa ​experta en Medicina de l'Educació Física i l'Esport. Unitat de Medicina de l'Esport