Lesions oculars relacionades amb l’esport: com ocorren i com prevenir-les

05/06/2018

La participació en esports o activitats recreatives proporciona nombrosos beneficis físics, socials, emocionals, psicològics i educatius. Tanmateix, aquestes activitats també situen els participants en risc de lesions, incloent possibles ferides a l'ull. 

Què en sabem de les característiques epidemiològiques de les lesions oculars relacionades amb l'esport? A continuació presentem un estudi realitzat en l’àmbit de l’esport i les activitats recreatives, dut a terme en nens i nenes dels Estats Units.

Les dades de l’estudi

Les dades del Sistema Nacional de Vigilància de Lesió Electrònica es van analitzar en un estudi retrospectiu de nens i nenes menors de 17 anys, tractats en departaments d'emergència dels Estats Units per a lesions oculars relacionades amb l'esport i activitats recreatives des de 1990 fins al 2012.

En aquest període es va estimar que 441 800 nens/es van ser tractats als departaments d'emergència dels Estats Units per lesions oculars relacionades amb l'esport i activitats recreatives, amb una mitjana de 26,9 ferits per cada 100.000 nens. Els infants de 10 a 14 anys i de 15 a 17 anys tenien la major taxa de lesions oculars. 

També és característic el fet que tres quartes parts de les lesions corresponien al sexe masculí. Els tipus de lesió més freqüents van ser l'abrasió corneal (27,1%), la conjuntivitis (10,0%) i el cos estrany a l'ull (8,5%). La majoria de les lesions oculars van ser tractades i solucionades (94,6%), però el 4,7% va haver de ser hospitalitzat. 

Pel que fa a les activitats i equipaments esportius i recreatius més freqüentment associats amb lesions oculars aquests són: bàsquet (15,9%), beisbol i softbol (15,2%) i l’ús de pistoles sense pólvora (10,6%). 

D’altra banda, la taxa general de lesions oculars acostuma a disminuir lleugerament durant els períodes d'estudi. No obstant això, la taxa de lesió ocular associada a les pistoles sense pólvora va augmentar un 168,8%, i les lesions oculars relacionades amb les armes van representar el 48,5% de les hospitalitzacions.

Principals conclusions

Encara que les lesions oculars relacionades amb l'esport i la recreació no solen amenaçar la vida, poden provocar una morbiditat significativa, inclosa la pèrdua de visió. La lesió és una de les causes més freqüents de ceguesa monocular i al voltant del 7% dels pacients amb lesions oculars, tindran una deficiència greu de visió. 

Tot i que és sabut que les lesions poden ser freqüents en la pràctica d’un esport, el 90% de les lesions oculars relacionades amb l’exercici es poden prevenir mitjançant l'ús apropiat de protecció ocular i facial.

El fet que les activitats i equipaments esportius i recreatius s’associïn amb aproximadament una quarta part de totes les lesions oculars pediàtriques, posa en evidència el fet que es necessiten més esforços de prevenció, especialment pel que fa a lesions oculars associades a pistoles sense pólvora. 

S'hauria de realitzar un treball en l'educació dels nens/es, pares i mares i els entrenadors/es, així com exigir l'adopció de normes que requereixin l'ús d'equipaments de protecció ocular.  

Accés a la font de consulta:
Pediatric Sports-and-Recreation-Related Eye Injuries Treated in US Emergency Departments. Pediatrics [Data de consulta: 25/05/2018]