L’alimentació saludable en l’etapa escolar

17/08/2022

Promoure una alimentació saludable durant la infància és un aspecte clau per assegurar un correcte creixement i desenvolupament dels nens. A més, es tracta d'una etapa molt important en l'adquisició d'hàbits alimentaris, pel que és primordial donar-li la importància que es mereix a l'alimentació en l'etapa escolar.

Per aquest motiu, i ara que fa relativament poc que s'ha reiniciat el curs escolar, volem aprofitar per presentar-vos la guia "L'alimentació saludable a l'etapa escolar. Guia per a famílies i escoles", elaborada per l'Agència de Salut Pública de Catalunya i publicada el 2020.

En el document, es fa un repàs dels aspectes més importants que caracteritzen l'alimentació saludable en la infància, promovent la dieta mediterrània i s'indiquen les freqüències de consum orientatives per grups d'aliments. És important recordar que les quantitats varien segons l'edat i els requeriments individuals, i és convenient adaptar-les a la sensació de gana expressada per cada un.

La guia mostra també algunes opcions de com distribuir els diferents grups d'aliments al llarg del dia (esmorzar, mig matí, dinar, berenar i sopar), amb exemples i suggeriments de preparacions.

Pel que fa al menjador escolar, detalla quines són les seves funcions principals i esmenta aspectes claus per a la programació dels menús escolars, amb la finalitat d'afavorir una alimentació saludable, variada, sensorialment satisfactòria i sostenible.

Aprofita, a més, per recordar el programa de revisió de menús escolars (PReME), que ofereix la mateixa Agència de Salut Pública de Catalunya, de manera gratuïta a totes les escoles. D'altra banda, mostra les noves freqüències de consum de certs aliments que han d'assegurar en els menús escolars, augmentant la presència de llegums, hortalisses i aliments integrals i reduint la de carns i peixos, i presenta exemples de programació de menús i suggeriments culinàries.

A més, destaca la importància d'incloure opcions de menús per a situacions especials i d'atenció a la diversitat, ja sigui per motius de salut (al·lèrgies, intoleràncies, celiaquia, etc.), com ètics o religiosos (vegetarians, sense carn de porc), explicant les característiques principals i aportant exemples de derivació de menú estàndard. A més, inclou un apartat sobre els menjars amb carmanyola a l'escola.

La guia recomana l'ús d'aliments frescos o mínimament processats, de temporada, de producció local i de venda de proximitat, a més d'insistir en la necessitat de reduir el malbaratament alimentari i els residus plàstics, dedicant un apartat a la reducció de l'impacte ambiental associat al consum d'aliments. D'altra banda, remarca fer partícips als nens del procés alimentari, tant a nivell escolar com a les llars, amb l'acompanyament corresponent dels adults. A més, es presenten diverses propostes per augmentar l'activitat física en el centre escolar i en família.

Durant el text es nomenen i enllacen diversos documents que poden complementar la lectura i aprofundir en alguns temes específics, com les carmanyoles a l'escola, els pícnics escolars, festes infantils, normes higièniques, etc., i s'inclouen també alguns missatges de la guia "Petits canvis per menjar millor" , que ja us vam presentar fa uns mesos.

Finalment, volem aprofitar l'ocasió per recordar un aspecte important que explica la guia i és que menjar en família, en un ambient relaxat, sense pantalles i predicar amb l'exemple des de casa és imprescindible per promoure l'adquisició d'hàbits saludables en els nens. És en el nucli familiar on s'ha de dur a terme la principal educació nutricional per garantir l'èxit. Així doncs, menjador escolar i famílies han d'anar en la mateixa direcció a fi d'assegurar la millor alimentació en aquesta etapa de la vida.

Accés a la font de consulta:

Mireia Termes Escalé - Dietista y nutricionista del Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Mireia Termes Escalé

Dietista i nutricionista. Servei de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició pediàtrica