L'activitat física en la infància, un dels hàbits de vida saludables més rellevants

21/05/2014

L'activitat física en la infància és un dels hàbits de vida saludables més rellevants. 

No només genera importants beneficis per a la salut durant aquesta edat, sinó que constitueix una protecció enfront de l'obesitat en etapes posteriors de la vida i redueix el risc de patir malalties cardiovasculars en l'edat adulta. 

Igual que altres hàbits, el model d'activitat física que s'estableix durant la infància és el que sol prevaler i mantenir-se en la persona durant l'adolescència i en l'edat adulta.

Beneficis de l'activitat física

Els principals beneficis directes de l'activitat física en la infància són:

  1. La prevenció del sobrepès i l'obesitat
  2. La contribució al desenvolupament adequat i saludable dels sistemes cardiovascular i musculoesquelètic, amb la reducció consegüent del risc d'adquirir factors de risc cardiovascular (obesitat, hipertensió i diabetis tipus 2) i osteoporosi
  3. Els seus efectes psicològics positius i la millora de la salut mental 
  4. Millora el rendiment acadèmic 
  5. La seva influència positiva sobre les relacions socials

En la societat actual, els nens i nenes són cada vegada físicament menys actius com a conseqüència dels canvis que s'han produït en el nostre entorn físic i social, amb un increment de l'oci sedentari i una disminució de les oportunitats per a realitzar activitat física. 

Per això, dins d'aquestes recomanacions té especial rellevància, sempre que sigui possible en el cas de cada família, la incorporació i manteniment de conductes senzilles en el seu estil de vida, com caminar fins al centre escolar, pujar més escales, col·laborar en les activitats domèstiques i jugar de forma físicament activa. 

La Piràmide d'Activitat Física de Corbin (veure figura) és una eina útil per visualitzar els diferents components de l'activitat física diària:

La Pirámide de Actividad Física infantil.

La Piràmide d'Activitat Física infantil. (Adaptada de CB Corbin and R. Lindsey, 2007, Fitness for Life). Presa de: Activitat física i salut en la infància i l'adolescència. Guia per a totes les persones que participen en la seva educació. Ministeri de Sanitat, Serveis Social i Igualtat. Ministeri d'Educació i Ciència.
 
Les recomanacions d'experts aconsellen que els nens i els adolescents han de realitzar, almenys, seixanta minuts d'activitat física tots o gairebé tots els dies de la setmana.
 
Durant la infància, l'activitat física és fonamentalment lúdica. En la primera infància, als centres escolars es dirigeix ​​principalment a la millora de la coordinació i l'equilibri, mentre que en el temps del pati i fora de l'entorn escolar destaca pel seu joc espontani, no dirigit. Ja en l'edat escolar, a partir dels sis anys, s'introdueixen els esports col·lectius (futbol, bàsquet, handbol...) i amb ells la promoció de valors com el joc net i el treball en equip.
 
En el grup de nens i nenes de més edat i en els adolescents l'activitat física adquireix un caràcter més competitiu. En aquest grup d'edat cobra especial importància la promoció de la pràctica esportiva. No obstant, l'adolescència és una etapa en què se sol produir un ràpid declivi de l'activitat física que, acompanyat per la desaparició de les classes d'educació física a les escoles, generen un abandonament de la pràctica esportiva molt freqüent, sobretot en el sexe femení.
 
En totes les edats és imprescindible garantir que la pràctica esportiva sigui segura. Per això cal educar les famílies perquè prenguin les mesures de seguretat d'acord amb cada activitat i així evitar lesions traumàtiques i evitar un entrenament excessiu o inadequat per l'edat del nen que generi lesions degudes a una sobrecàrrega.
 
Posant en pràctica aquests principis es poden evitar danys físics o psicològics a llarg termini i així garantir un creixement saludable.

Article escrit per:

Dr. Mario Sanz

Pediatra del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu 

Referència bibliogràfica:
Actividad física y salud en la infancia y la adolescencia. Guía para todas las personas que participan en su educación. Ministeri de Sanitat, Serveis Social i Igualtat. Ministeri d'Educació i Ciència.