Lactància materna: la mastitis, què és i com s'evita

03/11/2017

La mastitis és una inflamació del pit que pot desenvolupar-se durant la lactància. Es calcula que la incidència es troba al voltant del 10% de la població, però es pot prevenir seguint aquests consells senzills.

Generalment, la mastitis no comporta conseqüències greus si es tracta a temps. En la majoria de casos les mesures són molt fàcils d’aplicar. No obstant això, en casos greus pot conduir a lesions irreversibles al pit, i fins i tot pot arribar a ser necessària una mastectomia. Un informe de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) detalla amb precisió com cal actuar davant l’aparició de la malaltia. En general, mai no s’ha d’interrompre la lactància, excepte en el cas que la mare sigui portadora del VIH, perquè aleshores apareix el risc de transmissió.

Símptomes de la mastitis:

La mare haurà d’acudir al metge si s’observa l’aparició d’un d’aquests símptomes:

  • Engrandiment del pit, inflor, envermelliment o dolor.
  • Aparició d’una massa dolorosa al pit amb una taca blanca.
  • Aparició d’abscessos, si el cas és greu. Pot ser necessari recórrer a cirurgia.
  • Els símptomes anteriors, acompanyats de febre o malestar en general.
  • El nen s’ha perdut moltes preses.

L’informe conclou que la malaltia és més freqüent en les mares que tenen entre 21 i 35 anys, i sembla ser que hi ha una incidència destacable entre els 30 i els 34 anys. Té una certa tendència a repetir-se si han existit episodis previs, i si el part ha presentat complicacions. La mastitis també s’associa a un l’estrès excessiu o fatiga de la mare, a traumatismes o lesions al pit, i a d’altres factors com un excés de sal, un excés de greix o anèmia a la sang de la mare.

Els especialistes consideren important seguir aquests consells per evitar l’aparició de la malaltia:

  • El nadó ha d’estar ben agafat. La tècnica correcta consisteix en succionar el mugró i, a més, una part del pit.
  • Iniciar la lactància la primera hora després del part.
  • Que les preses siguin "a demanda". En general es recomana que els nens prenguin el pit tantes vegades com vulguin, sense cap mena de restriccions ni temps de freqüència, així es garanteix el correcte drenatge de la llet. En aquest sentit, els especialistes recorden que fins als sis mesos d’edat han d'alimentar-se exclusivament de llet materna.
  • Esperar que el nen deixi anar el pit espontàniament ell mateix el pit mentre mama, i no interrompre la presa per por que després no vulgui prendre l’altre.

Si la mare nota l’aparició d’algun símptoma, ha de continuar la lactància procurant que el nadó succioni bé el pit afectat. En algun cas, es pot recórrer al buidatge de la llet de forma manual o amb extractors de llet. L’informe de l’OMS assenyala que el més habitual és que la mare experimenti una recuperació completa.

Accés a la font:

Mastitis: Causas y manejo. Organització Mundial de la Salut. 2000 [Data de consulta: 16/01/2018].