Jugar en família, un espai per compartir i transmetre valors

22/01/2014

El joc és una valuosa eina de comunicació i interacció amb aquells a qui estimem.

Proporciona un espai distès, on podem mostrar-nos i també experimentar. Afavoreix moments on tot és possible i ens permet divertir-nos plegats, aprenent i dedicant-nos una atenció activa en un ambient relaxat. 

Estimular als infants la capacitat per jugar

Els pares tenim un paper fonamental a l’hora de facilitar les condicions necessàries perquè el joc dels infants es desenvolupi de manera natural i espontània.

S’ha de planificar un temps i un espai per jugar, més enllà de les múltiples activitats formatives i esportives que desitgem que facin la canalla.

Jugar amb els fills ajuda a transmetre actituds i valors

La família és molt important en la socialització dels infants; el joc permet a l’adult formar part d’una vivència on s’està especialment receptiu per a mostrar models positius i educar en els valors que configuren la nostra manera de ser i de fer, en definitiva la nostra cultura. 

Gaudir del joc dels infants és un plaer

Per jugar, els infants necessiten que els pares es mantinguin a prop i els acompanyin en els seus jocs observant amb entusiasme la seva actitud lúdica, compartint les emocions o els reptes i, és clar, divertint-se amb ells.

L’acció de jugar amb els nostres fills s’ha de fer sense demanar cap altra compensació que una certa i tendra complicitat. 

Promoure la diversitat i la riquesa en el joc 

És important escollir les joguines pensant en el nen o la nena en concret, tenint en compte la seva edat, les seves necessitats de joc i les seves capacitats.

Els adults disposem de més recursos cognitius i criteris per animar a jugar amb diferents tipus de joc: manipulació i construccions, joc simbòlic, jocs de coneixements i expressió plàstica, jocs de taula, jocs de moviment i esportius.

Decidir plegats és vital per una bona comunicació i relació 

És necessari cercar la complicitat dels infants en la selecció de joguines. Cal dialogar i compartir les decisions a l’hora de triar quines joguines es compren. Cal fer costat a les iniciatives dels infants, però no sempre cal que tinguin tot allò que demanen.

Tenir molt no és garantia de jugar més! Qualsevol és un bon moment per contrastar idees i opinions al voltant de la publicitat i la pressió que aquesta exerceix socialment, per exemple: els rols de gènere, distinguir entre ficció i realitat…

Ensenyar a respectar i a utilitzar bé les joguines 

I quan no estiguem inmersos en el joc, acompanyar-los discretament és un aspecte clau per evitar riscos innecessaris i afavorir l’ús segur de les joguines, proporcionant les indicacions i les precaucions necessàries perquè el joc es desenvolupi sota els paràmetres previstos per el seu ús. 

Malgrat això no és aconsellable sobreprotegir la canalla, ja que els pares i mares hem d’aprendre a acceptar que un cert risc forma part de l’aventura de jugar!

Article escrit per:

Logo Marinva