• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Influeix l’homosexualitat dels progenitors en el benestar dels seus fills?

14/06/2013

Segons l’Acadèmia Americana de Pediatria, en el benestar d'un nen influeixen més les relacions estables dels membres de la família i el fet de disposar de recursos socials i econòmics que no pas l'orientació sexual dels pares. 

Els nens de nuclis familiars monoparentals amb un progenitor gai o lesbiana, o bé criats per una parella del mateix sexe, tenen el mateix desenvolupament emocional, cognitiu i social que els nens de parelles heterosexuals. De fet, l’aptitud i la seguretat que aporten els pares a l’infant és molt més important per a un nen que el gènere o la tendència sexual dels seus progenitors. En canvi, el divorci i la inestabilitat en una família poden suposar factors de risc per al benestar infantil.

La teoria se sustenta en dades vàlides i fiables obtingudes durant més de trenta anys d’investigació i publicades en més de 100 articles científics, recollits per l’Acadèmia Americana de Pediatria (AAP). Per ara, no hi ha cap evidència que el desenvolupament dels nens amb pares gais i lesbianes es vegi afectat en cap aspecte significatiu respecte als d’infants de pares heterosexuals en les mateixes circumstàncies.

En l’actualitat s’estima que als Estats Units uns 2 milions de menors de 18 anys (el 2,68% del total de nens al país) són criats, almenys, per un progenitor gai o lesbiana, o per dues persones del mateix sexe. Aquestes parelles, igual que les mixtes, poden convertir-se en pares per haver tingut fills en relacions heterosexuals anteriors o bé mitjançant l’acollida, l’adopció o la reproducció assistida.

Durant la darrera dècada, onze països han reconegut el matrimoni entre persones del mateix sexe: Argentina, Bèlgica, Canadà, Dinamarca, Islàndia, Països Baixos, Noruega, Portugal, Sud-àfrica, Suècia i Espanya. Els nens d’aquests països no han experimentat dificultats que tinguin com a origen aquests canvis socials.

Igualtat, també en el desenvolupament dels més petits

El reconeixement i l’acceptació social de les famílies amb progenitors homosexuals han donat peu a que es realitzessin estudis sobre la qüestió als Estats Units i a Europa. No obstant això, hi ha més investigacions sobre nens criats per parelles de dones que per homes, ja que la paternitat gai estava menys estesa fins ara.

En concret, l’Estudi Nacional Longitudinal de Salut Adolescent de Estats Units ha permès afirmar que no hi ha diferències en aspectes com l’autoestima, l’ansietat, el vincle amb el centre escolar i l’èxit en els estudis en adolescents criats per una parella heterosexual i per dues dones. També es va observar que l’adaptació dels nens i de la parella, l’estrès dels progenitors i les tècniques de disciplina usades eren similars en ambdós tipus de família.

Un altre estudi realitzat al Regne Unit, que va comparar els fills de 5 a 7 anys de mares lesbianes amb els de pares heterosexuals i els de mares solteres heterosexuals, tampoc no va descobrir cap diferència quant a l’instint maternal, la implicació emocional o el fet de gaudir d’ la maternitat. 

A més, s’ha demostrat que els nens criats per pares gais o lesbianes tenen més resiliència pel que fa a qüestions socials, psicològiques i de salut sexual. Aquesta capacitat té origen en la superació de reptes per part d’aquests nens, com l’estigma social i les possibles diferències legals.

Avui en dia les famílies són diverses, complexes i es troben en constant canvi. Per això, és fonamental entendre les característiques úniques i complexes de cadascuna de les famílies, per vetllar pel desenvolupament òptim dels nens en tots els aspectes. Cal tenir en compte que tots els nens tenen les mateixes necessitats, i el dret, a rebre una educació, créixer en un entorn segur, tenir estabilitat social i ser estimats.

 

Referència bibliogràfica

Promoting the Well-Being of Children Whose Parents Are Gay or Lesbian. Pediatrics. Official Journal of the American Academy of Pediatrics, 20 març 2013 [accés: 7 de maig de 2013]. 

Comparteix