• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

La importància dels micronutrients en la dieta de les embarassades

24/05/2014

Els nodrients de la dieta són elements necessaris pel correcte funcionament del cos. Les darreres investigacions semblen demostrar que la dieta durant la gestació és important pel control metabòlic durant la vida.

Els nodrients que la mare adquireix amb l’alimentació i els que té en reserva són els que passen al fetus a través de la placenta per assegurar una adecuada nutrició i desenvolupament. 

Els nodrients es divideixen en macronodrients i micronodrients.

  • Els macronodrients (proteïnes, lípids i hidrats de carboni) són els elements que aporten energia i es requereixen en grans quantitats. 
  • Els micronodrients (vitamines, minerals i oligoelements) són reguladors de procesos i es requereixen en baixes quantitats. 

En aquest article ens ocuparem dels micronodrients i la seva importància en la suplementació durant la gestació, especialment el ferro, el calci i el iode. 

El ferro 

Les necessitats diàries de ferro a la gestació pràcticament es dupliquen. Aquesta demanda pot cubrir-se per la ingesta i per la utilització dels dipòsits. 

És important destacar que existeix un dèficit latent de ferro a la població (fins a un 30 % de gestants) agreujat per l’augment de necessitats, el que pot produir anèmia a la gestació, i déficit de ferro en el nounat.

La conducta davant del dèficit de ferro és fer una dieta rica en ferro, l’administració de suplements farmacològics per via oral (amb escasos efectes secundaris) i en algunes ocasions l’administració d’hemoderivats. 

Els objectius són evitar l’anèmia i reposar els dipòsits. Es proposa l’administració de ferro per via oral des de la setmana 20 a totes les gestants fins al final de la lactancia, i augmentar en casos de major risc.

El calci

Les necessitats fetals de calci augmenten durant la gestació per tal d’assegurar la correcta ossificació

El calci matern tindrà el seu origen en la ingesta (es recomana augmentar la ingesta d’aliments rics com els làctics) i en els dipòsits ossis. Es recomana augmentar la ingesta de manera significativa durant la gestació i la lactància.

Alguns estudis demostren l’acció protectora de les xifres de calci i la prevenció de la hipertensió a la gestació.

El iode

La quantitat necessària de iode per tota la vida és només de 4 g però s’ha d’ingerir a diari perqué no es pot emmagatzemar.

Durant l’etapa fetal i fins el tercer mes del neixement ens trobem en les etapes crítiques del desenvolupament cerebral i el déficit de iode pot alterar la mielinització del sistema nerviós central portant a retards psicomotors i neurológics.

Les mesures per corregir el déficit de iode són la utilització de sal iodada i de suplemets vitamínics.

Els folats

La suplementació periconcepcional (3 mesos abans de la gestació i durant el primer trimestre) d’àcid fòlic preveu l’aparició de defectes del tub neural (espina bífida) sobre tot en población de risc. Per aixó es recomana la suplementació a tota la població, augmentant la dosi si és de risc. 

La dieta variada i completa durant la gestació i la lactància són fonamentals per assegurar el desenvolupament fetal, encara que alguns nodrients com el ferro, el iode, el calci i l’àcid fòlic és recomanable suplementar-los per asegurar cobrir les necessitats suplementàries.  

Article escrit per:

Dra. Elena Reus Calvo
Metge adjunta del Servei de Ginecologia del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant Boi

Comparteix