• El portal de la salut per a les famílies
 • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
 • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
 • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Guia pràctica per a pares de nens esquerrans

Guia pràctica per a pares de nens esquerrans
13/11/2013

A l'hora d'educar un nen esquerrà, el més important és tenir en compte que utilitzar l'esquerra és una tendència natural, i per tant no s'ha de corregir. Els esquerrans es poden trobar amb més dificultats de les habituals, però això és, simplement, perquè s'han d'adaptar a un món dissenyat per als dretans.
Els nens esquerrans són els que fan servir els membres esquerres per a aquelles activitats que són automàtiques o que necessiten una especial precisió. Aquest fet és conseqüència de la lateralitat, que és la tendència natural del cos a decantar-se per un dels dos hemisferis del cervell. Així, una de les dues meitats del cos sempre acaba tenint domini sobre l’altra. Els estudis indiquen que la lateralitat és una cosa espontània i que, per tant, no s’educa.

Tradicionalment, ser esquerrà no estava gaire ben vist. Només cal fixar-se en algunes expressions populars ("aixecar-se amb el peu esquerre"). A més, no fa molts anys ser esquerrà s’entenia com un defecte que es curava "amb el temps". Tanmateix, avui en dia els experts tenen clar que es tracta d’una tendència perfectament normal, encara que això no significa que els que usen l’esquerra no es trobin amb cap dificultat. Es calcula que són un 10% de la població, i això significa que s’han d’adaptar a un món essencialment dissenyat per als dretans, la qual cosa de vegades pot provocar descoordinació. Oferim a continuació alguns consells per evitar-la.

1. Per aprendre a escriure: Abans d’entrar pròpiament en l’ensenyament de l’escriptura, hem de tenir clara quina és la lateralitat del nostre fill. Aquesta no es defineix de forma definitiva fins als 6 o els 7 anys. Una vegada que la sapiguem, procurarem ajudar el nen a aconseguir harmonia, coordinació i equilibri, seguint aquestes pautes:
 • Comprovar el tipus de dominància: Els nens tenen lateralitat homogènia quan empren la mateixa mà, el mateix peu i el mateix ull com a dominant en totes les seves tasques. És millor que la lateralitat sigui homogènia.
 • Millorar la coordinació ull / mà.
 • Inculcar les postures correctes: Si observem que té moltes dificultats és aconsellable començar amb lletra tipogràfica ("de pal"). La lletra lligada ja l’ensenyarem quan el natural sigui escriure més ràpid.
2. Per superar les dificultats: Al voltant dels deu anys, l’edat de consolidació cal•ligràfica, pot aparèixer una disgrafia (irregularitats en la lletra, inseguretat, dolor postural, repàs de lletres ja escrites, entre altres). Això no ha de preocupar, ja que pot ser conseqüència d’haver usat tècniques inadequades. Per tant haurem de centrar en dos objectius bàsics:
 • Guanyar fluïdesa: Corregir les incorreccions posturals, eliminar la crispació.
 • Homogeneïtzar la lateralitat: Consolidar la coordinació mà / ull / peu.
3. Per aconseguir una progressió còmoda: És normal que els nens esquerrans experimentin algun problema entre els 12 i els 14 anys, quan l’escriptura ja és més fluida i comença a aparèixer el gust per expressar-se. Per superar-les és important tenir en compte aquests punts:
 • Cercar la simplificació i les formes ovalades. Això s’aconsegueix sobretot treballant l’escriptura en una pissarra.
 • Trobar la col·locació òptima mà-paper. És preferible que la mà se situï per sota de la línia, i no per sobre, ja que això implica una postura una mica forçada.
 • Entrenar la progressió i la dinàmica. Eliminar la crispació i aconseguir les formes harmonioses.Referència bibliogràfica

El niño zurdo. Instituto de Estudios Psicografológicos. 2012 [accés 13 d’abril de 2012]. Disponible a: http://www.idauma.com/IDEP/art_ninoZurdo.php

Comparteix