Guia per parlar amb els fills de temes delicats

19/03/2012

El sexe, les drogues, la violència ... Són temes pels quals els fills sovint pregunten perquè senten un interès creixent per ells, i cal parlar-ne tard o d'hora. Moltes vegades, els pares no saben com tenir la conversa, o consideren que la situació és compromesa i prefereixen evitar-la. Oferim una petita guia per abordar aquestes qüestions.

En primer lloc, és bo començar a parlar d’aquests temes a edats primerenques, ja que això acostuma als fills a parlar de tot amb els seus pares i a no tenir temes tabú. Si l’ambient de la conversa és obert i es procura comunicar en tot moment els valors propis, el més probable és que els nens entenguin tot el que se’ls diu.

És important escoltar la seva opinió, ser pacient i no tenir por que els diàlegs es repeteixin.

Com parlar de... sexe

Els nens que tenen l'opció de parlar obertament sobre sexe en família s’exposen menys a les conductes de risc. Encara que la comprensió completa arriba més tard, s’ha d’explicar als nens amb naturalitat quines són les parts del seu cos, i sobre aquesta base, anar incorporant nous coneixements més endavant. Si el nen/a no fa preguntes, els pares no han de témer a iniciar ells mateixos la conversa.

Cal prestar especial atenció a la part emocional de les relacions sexuals, i és important incidir en la responsabilitat i les conseqüències de mantenir-les. Els nens han d’entendre que les relacions de la vida real no funcionen com a les pel·lícules. A més, necessiten saber que és un aspecte realment important en la vida de la parella. Una bona estratègia és anticipar-se als esdeveniments, per exemple, parlant dels canvis que es produeixen en el cos abans de l’adolescència. És important informar correctament als nens sobre malalties de transmissió sexual. 

Com parlar de... drogues i alcohol

Els estudis constaten que els joves s’inicien cada vegada més aviat en el consum d’aquestes substàncies. En aquest cas, cal plantejar la qüestió com una oportunitat de prendre una decisió correcta. Els adolescents comencen a prendre decisions importants, i han de saber que un error pot tenir conseqüències greus pel seu cos.

Les normes han d’estar clares en la família, i per això és molt important donar exemple. Fomentar les amistats amb influència positiva i treballar l’autoestima són eines eficaces per lluitar contra el consum de drogues. Si es detecta un problema realment greu s’ha de consultar a un especialista ràpidament.

Com parlar de... violència i racisme

És important deixar que els nens expressin sempre els sentiments, i estar molt pendents d’ells si estàn deprimits, ansiosos o agressius. Així mateix, és important inculcar-los-hi el significat del respecte i la tolerància, sense tenir en compte qualsevol tret distintiu de la persona.

En aquest punt és vital controlar el que consumeix el menor en els mitjans de comunicació, ja que la violència que exhibeixen és un risc.

Com parlar de... la malaltia i la mort

Hi ha determinades malalties que apareixen molt sovint en els mitjans de comunicació, cosa que pot espantar bastant als nens. El millor és comprovar què saben ja d’aquestes afeccions, i veure si podem aportar-los informació més veraç. També la mort pot ser un tema molt delicat, però extremadament important, especialment quan mor algú estimat. L’explicació s’ha de fer d’acord amb les creences espirituals de cadascú.

Com parlar del... divorci

És important tranquil·litzar els nens, i donar-los a entendre que les discussions dels seus pares no són sempre sinònim de divorci. Si el divorci es fa inevitable, és important que entenguin que no se’ls està separant dels seus progenitors.

És molt important que comprenguin que encara compten amb l’amor dels pares, i que tots dos seguiran tenint cura d’ells.