Guia per a un bon ús i consum dels medicaments

26/05/2014

Medicament és tota substància capaç de prevenir, diagnosticar, alleujar o guarir malalties o dolències, o d'afectar funcions corporals o a l'estat mental. Per això, un bon ús és fonamental per a la nostra salut i la dels nostres fills.

L'Organtizació Mundial de la Salut (OMS) defineix medicament com "tota substància química que, introduïda voluntàriament en l'organisme d'un subjecte, posseeix la propietat de modificar les condicions físiques o químiques d'aquest". En funció dels seus efectes sobre l'organisme, es parlarà de substància medicamentosa o medicament, si són beneficiosos (tot i que tots els medicaments tenen efectes adversos o no desitjats), o es parlarà de tòxic, si el resultat és perjudicial. 

Com actuen els medicaments? 

Els medicaments estan compostos de molècules denominades principis actius, que són la substància responsable de produir en l'organisme l'efecte farmacològic. A més estan compostos dels excipients, unes substàncies que milloren el sabor, l'olor i l'aspecte i faciliten la seva administració. 

No obstant això, els medicaments poden no sentar-nos sempre bé, tenir alguna substància que el nostre organisme no toleri o estar contraindicat en embarassades o si patim algun trastorn que el metge ha d'avaluar. Per això, hem de familiaritzar-nos amb el prospecte i tenir el costum de llegir-lo atentament abans de prendre'l.

Què hem de llegir en el prospecte dels medicaments?

Al prospecte trobem les dades i la informació més importants del medicament, en general, amb un vocabulari de manera que el consumidor el pugui entendre amb facilitat. 

Els apartats que han de constar en el prospecte són:

  • Composició: es tracta de la llista d'elements dels que està compost el medicament, tant del seu principi actiu com els excipients. Si tens al•lèrgies o intoleràncies a alguns excipients com la lactosa o algunes aromes, és el primer que has de tenir en compte.
  • Indicacions: són el conjunt de malalties susceptibles de ser tractades amb el fàrmac.
  • Posologia: és la informació respecte la dosi, freqüència i forma de prendre-ho, per tant, un dels apartats als quals hem de prestar més atenció. De fet, se sol concretar aquesta informació segons les característiques de la persona. I és que segons el teu pes, edat o sexe, has de seguir una posologia o una altra.
  • Contraindicacions: són els casos en què no es recomana consumir el medicament, ja sigui per malaltia, per pertànyer a un grup d'edat concret (nens o gent gran per exemple) o per estar embarassada o lactant.
  • Precaucions: són les situacions en què no s'ha de consumir el medicament o utilitzar amb extrema precaució. Són casos molt concrets que es descriuen exhaustivament.
  • Efectes secundaris: es detallen els problemes que la presa del medicament pot causar en l'organisme. Solen ser de caràcter lleu i de molt baixa probabilitat, però cal tenir-los en compte.
  • Interaccions: és la relació amb d'altres medicaments o fins i tot aliments amb els quals la medicació que prendràs tindrà un efecte menor o fins i tot no podrà actuar. Per tant, has de saber quins són per evitar-los si vols que el tractament sigui eficaç.
  • Conservació i caducitat: són les condicions òptimes per poder consumir el medicament i que no perdi eficàcia. El bon estat de la medicació que prenguis és de molta rellevància. És important conèixer i respectar aquestes condicions de conservació i no consumir fàrmacs si se sospita que han estat exposats a temperatures o humitat que estan fora del rang que assenyala el fabricant o que estiguin caducats. 
És important conèixer tots aquests aspectes de la medicació, consultar el prospecte en obrir un medicament i abans de prendre'l pot evitar-nos molts riscos.
A més, avui en dia, disposem també d'aplicacions per a dispositius mòbils que contenen informació sobre medicaments, per la qual cosa accedir a aquesta informació ens resulta cada vegada més fàcil.

Referència bibliogràfica:

Lo que necesita saber: Medicamentos. Infermera Virtual. 2014