Granuloma piogen: una lesió benigna a la pell o a la mucosa de la boca

08/08/2018

El granuloma piogen és una petita lesió voluminosa amb creixement ràpid, en pocs dies, de coloració vermellosa o carnosa i que apareix en nens sans en pell o en la mucosa de la boca. Generalment és una lesió única i de mida petita, menor d'un centímetre i la seva unió amb la resta de pell pot ser àmplia o estreta (pediculada).

Es produeix per un estímul transitori i localitzat de la formació de petits vasos sanguinis de la pell en aquesta regió. Aquesta proliferació és el que produeix el creixement ràpid i el que li atorga el seu aspecte vermellós o carnós. Aquest aspecte característic, juntament amb la seva velocitat de creixement són claus per al seu diagnòstic.

Pot aparèixer sobre pell sana i sense causa aparent, si bé és freqüent que pugui aparèixer desencadenat per petits traumatismes, picades d'insecte, furóncols o bé en zones de frec, com a la cara interna dels llavis. Encara que pot aparèixer en qualsevol zona de pell, és més freqüent que aparegui en dits de les mans i a la cara.

Afecta fonamentalment a nens i adults joves i és estrany trobar-lo en persones d'edat més avançada. És igual de freqüent en nens que en nenes. Es tracta d'una lesió benigna, tot i que pel seu ràpid creixement i la seva rica vascularització és freqüent que sagni amb petits frecs, o que fins i tot s’ulceri, i produeixi molèsties. En cas de dubte, l'extirpació de la lesió i el seu examen posterior confirmen el diagnòstic.

El tractament del granuloma piogen varia en funció de les característiques de forma i mida del granuloma. En lesions pedunculades pot realitzar la seva escissió seguida de l’electrocoagulació de la base per evitar el sagnat.

En cas de lesions més àmplies es pot realitzar l'extirpació quirúrgica. En tots dos casos és possible que la lesió reaparegui produïda per la pròpia agressió per a la pell que suposa l'extirpació de la lesió.

Davant qualsevol dubte convé consultar amb el pediatre.

Accés a la font de consulta: 
FAROS Sant Joan de Déu