• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Fossa sacra: què és i per què alguns nadons la presenten?

08/06/2018

La fossa sacra és una petita depressió superficial de la pell localitzada a la regió lumbar o entre els glutis d'un nadó.

És una de les anomalies més freqüents que es detecten en el nounat. Entre un 1 i un 4% dels nounats pot presentar-la, de manera que es considera una variant de la normalitat.

És important detectar-la, per això és important l'exploració del nadó que porta a terme el pediatre en els primers dies de vida, per valorar si es tracta d'una fossa sacra com a variant de la normalitat o resulta sospitosa de ser manifestació d'una malformació major anomenada espina bífida oculta.

L'espina bífida oculta (EBO) és una anomalia de la formació de la columna vertebral a la regió inferior de l'esquena, a nivell lumbar i sacre. La EBO es pot associar amb anomalies de la medul·la espinal greus i predisposar, si presenta comunicació real amb l'exterior a través d'un si dèrmic autèntic, a infeccions del sistema nerviós central (meningitis).

Es pot considerar que una fossa sacra és una variant de la normalitat, sense més importància i sense risc de ser un marcador d’EBO quan té les següents característiques:

  • Quan es localitza en el plec entre els glutis.
  • Si és petita, de menys de 5 mm.
  • Quan és superficial i es pot veure el fons de la fossa.
  • Si no presenta altres anomalies en la pell d'aquesta regió, com taques, "flocs" de cabells ...
  • Si l'exploració neurològica del nadó és normal.

En cas de dubte, si no compleixen tots aquests criteris, la prova d'imatge d'elecció inicial per valorar la integritat de la columna i la presència de quists que facin sospitar una EBO és l'ecografia de la columna lumbar.

Si l'ecografia mostra alguna troballa sospitosa o no és concloent cal derivar al nen perquè sigui valorat per un neurocirurgià infantil i realitzar una ressonància magnètica de la columna i la medul·la espinal.

Comparteix