Factors que afavoreixen l'adequat neurodesenvolupament dels nostres fills

07/02/2022

Tan important és el correcte acoblament de la xarxa de carreteres neuronals que conformen el nostre cervell, com el manteniment que d’aquestes se’n realitzi. Per això és tan important que l’aportació de nutrients sigui l’adequada i s’adapti a les necessitats d’alt requeriment i despesa energètica del cervell en “construcció” (el que s’aconsegueix mitjançant una adequada alimentació), com els sistemes de reparació cerebrals es puguin executar amb normalitat (per això és imprescindible tenir un son normal en quantitat i qualitat). 

A continuació es revisen aquests i altres factors que també influeixen positivament en el desenvolupament psicomotor dels nostres fills. 

Beneficis d’una correcta alimentació 

Els avantatges d’una adequada alimentació en l’àmbit de la pediatria són múltiples i innegables. I no només es restringeixen a l’àmbit de la salut en general des d’un punt de vista més físic i orgànic, sinó que també són extrapolables al desenvolupament cognitiu o intel·lectual de l’individu. 

Això és així especialment en les primeres etapes del desenvolupament (període que abasta des de la gestació fins als primers dos – tres anys de vida), que és l’etapa en la qual els nens són més vulnerables als efectes d’un dèficit nutricional. Com més d’hora ocorri la carència i més gran sigui la seva intensitat, més gran serà el risc que el nen pugui veure’s afectat més endavant, per exemple, durant l’etapa escolar. 

Els requeriments nutricionals en l’edat escolar solen ser semblants per a nens i nenes, però a partir dels onze anys, l’aportació calòrica en les nenes serà aproximadament de 2.200 quilocalories al dia i, en els nens, de 2.750 quilocalories diàries. D’altra banda, durant l’adolescència, s’ha de vigilar també que les necessitats de nutrients essencials (con el ferro i el calci), estiguin correctament cobertes. 

En el cas del ferro, que és un nutrient indispensable per al bon funcionament de totes aquelles funcions cerebrals superiors que conformen la intel·ligència de l’individu, una adequada ingesta del mateix durant aquest període de gran creixement i despesa metabòlica neuronal resulta per garantir un òptim funcionament cerebral a mitjà i llarg termini.   

Procurar mantenir un bon estat nutricional a través d’una alimentació sana, variada i equilibrada, supervisada pel pediatre, és fonamental perquè els processos cognitius i conductuals es desenvolupin amb normalitat. 

Beneficis d’una correcta higiene del son 

Els éssers humans passem una tercera part de les nostres vides dormint i encara que tradicionalment se li ha atribuït com a principal funció al son el de permetre que el cervell “descansi” i “desconnecti” després de l’activitat realitzada durant el dia, actualment se sap que constitueix un procés de gran activitat mental i corporal, imprescindible per a l’aprenentatge. 

De fet, el son juga un paper fonamental en el desenvolupament tant de l’infant com de l’adolescent, i té implicacions tant en l’ajust social, conductual i emocional, com en el rendiment cognitiu en general. 

El somni exerceix un rol de fonamental importància en els processos de reparació cerebral, de consolidació de la memòria, i de restauració de l'eficàcia de les connexions neuronals (sinapsis).

Si no es dediquen les suficients hores al son nocturn, aquests processos no es podran completar de manera adequada. I és tan important dedicar-li temps al son com tenir cura de la qualitat del mateix. Atès que fins a un 30% de la població infantil pot presentar algun trastorn de son durant la infància i/o adolescència, el pediatre de capçalera encarregat del seguiment i control de l’infant i adolescent adquireix un paper fonamental a l’hora de detectat tots aquells trastorns mèdics o del son pròpiament dits que puguin alterar la qualitat del mateix, i iniciar les mesures terapèutiques que siguin oportunes. 

Per a més informació sobre neurodesenvolupament infantil, consulta el 12è Informe FAROS «Una mirada a la salut mental dels adolescents - Claus per comprendre'ls i acompanyar-los».