Exantema sobtat (rosèola infantil o sisena malaltia)

16/08/2016

És una malaltia infecciosa típica de la infància, produïda per dos virus de la família herpes, els herpesvirus 6 i 7, que es transmet per via respiratòria (gotes de saliva) i afecta sobretot a nens menors de tres anys.

Es caracteritza perquè produeix febre elevada (39-40⁰) durant tres dies. No sol anar acompanyada d'altres símptomes, si bé pot produir també símptomes catarrals lleus. Al quart dia desapareix la febre i apareix una erupció amb taques rosades al tronc i després en les extremitats.

En produir febre i una erupció a la pell, ha de diferenciar-se d'altres malalties que produeixen aquestes manifestacions: escarlatina, eritema infecciós, varicel·la, malaltia de Kawasaki i altres que es poden prevenir mitjançant la vacunació (xarampió o rubèola).

El seu diagnòstic és clínic, basat en les troballes i evolució abans descrits.

És una infecció que es resol espontàniament en pocs dies i cura generalment sense seqüeles. Per això, el tractament és només el de la febre i el malestar mitjançant els antipirètics més freqüentment utilitzats, el paracetamol i l'ibuprofè. Dins de les complicacions possibles, per la febre elevada persistent dels primers dies, en alguns casos pot provocar convulsions febrils.

En tractar-se d'una malaltia contagiosa, els nens afectats han de romandre a casa fins a la desaparició de l'erupció. No obstant això, hi ha un període d'incubació d'uns 7-10 dies durant el qual és contagiosa prèviament a l'inici de la febre.

Etapa: