Estratègies per millorar l’autoestima dels teus fills

26/01/2022

Que els nostres fills tinguin una autoestima positiva i se sentin segurs de si mateixos és una de les preocupacions principals dels pares a l'hora d'educar i no és una tasca fàcil d'aconseguir. Per poder utilitzar estratègies i potenciar l'autoestima dels nens, cal entendre com es construeix l'autoestima.

La imatge que tenim de nosaltres mateixos, com ens veiem i com creiem que som, és el que anomenem autoconcepte. La descripció que fa un nen de si mateix com: “sóc llest, fort, sociable i amable” correspon a l'autoconcepte. La comparació d'aquesta imatge que el nostre fill té d'ell mateix, amb la imatge ideal, com hauria de ser, és el resultat de com es forma l'autoestima. En conseqüència, com més semblant és l'autoconcepte a la imatge ideal que té el nen, de com hauria de ser, més gran és l'autoestima.

L'autoestima (autoconcepte i imatge ideal) es va construint a partir de les valoracions que els adults fan del nen i de les reaccions cap a la seva conducta. Per exemple, si sempre dic que “el meu fill és molt maldestre amb la bicicleta”, probablement es veurà a si mateix com a tal. I a més, si la valoració que faig d'un nen àgil amb la bicicleta és molt positiva, probablement el meu fill se senti amb poca vàlua sobre això. En conseqüència, és més probable que no s'atreveixi a anar amb bicicleta ni fer cap activitat.

Els pares i l’entorn del nen tenen un paper clau en la formació de l’autoestima. Aquesta autoavaluació del nen determina molts aspectes de la vida personal, per la qual cosa és important parar-hi atenció ja des de la infància, a fi de prevenir malalties mentals i generar formes òptimes de resoldre les dificultats per a la vida adulta.

Les variables que poden influir en l'autoestima dels fills depenen, entre d'altres, de les respostes que reben de l'exterior i algunes de les estratègies per potenciar-la són:

  1. Premiar els èxits. Felicitar els esforços que el teu fill faci per arribar a petites metes. És important proposar petits objectius adaptats a les seves capacitats perquè siguin assolibles. Quan aconsegueixen aquests objectius que es proposen, encara que siguin petits, això produeix una sensació de competència i seguretat que promou motivació per continuar fent tasques. Sentir-se una persona competent ajuda a construir una bona autoestima.
  2. Educar amb un estil educatiu positiu. Ens hauríem de centrar a posar més atenció positiva en aquelles conductes, coses quotidianes o tasques que el nostre fill fa de forma correcta i elogiar la conducta del teu fill mitjançant frases positives. Educar en un estil positiu, també suposa posar límits a conductes inapropiades, sense critica verbal i pactar algunes tasques que li costen per disminuir-ne la dificultat. Així com parlar-li amb respecte i amb afecte.
  3. Promoure l'autonomia del teu fill és bàsic per elaborar una bona autoestima. Els nens que depenen de l'adult per fer els seus hàbits mostren més dificultats per sentir-se autònoms i segurs. Delega'ls tasques de responsabilitat des de molt petits que estiguin adequades a la seva edat. D'aquesta manera sentireu que la vostra aportació és important, i per tant, que ells són importants, a més d'aprendre a ser responsables i autònoms.
  4. Reconèixer les seves qualitats i no fer comparacions amb els altres. De vegades els nostres fills no compleixen les expectatives que els pares n'esperem. No pretenguis que siguin com tu vulguis. Els nens necessiten ser ells mateixos, trobar la pròpia identitat i que nosaltres els ajudem a trobar les seves habilitats. Buscar les pròpies fortaleses del teu fill i reconèixer-les ajudarà a que desenvolupi la seva identitat i una autoestima positiva. La comparació amb les qualitats d'altres nens fomenta la competitivitat que de vegades és perjudicial per al desenvolupament de la imatge ideal.
  5. Les valoracions positives per desenvolupar una autoestima positiva no només depenen dels pares, sinó de les relacions interpersonals de l'entorn del nen i de les conseqüències positives que se n'obtenen. Promoure les relacions socials ajuda el nen a desenvolupar habilitats socials, a posar en pràctica situacions d'interacció i com a resultat tenir més probabilitats d'experiències positives que són clau en la construcció de l'autoestima.
  6. Expressa el teu afecte cap a ells, fes saber al teu fill que el vols i no donis per descomptat que ja ho ha de saber. Quan el nen sap que el seu cuidador no li fallarà i se sent estimat, acceptat i valorat creix i desenvolupa una seguretat que són els fonaments de l'autoestima.

Certes actituds i comportaments dels pares cap als fills estan associats al desenvolupament positiu de l'autoestima; adaptant algunes d'aquestes estratègies podem ajudar a potenciar-la i per tant prevenir problemes de salut mental i aconseguir estabilitat emocional.

Lali Piera Pinto

Lali Piera Pinto

Psicòloga adjunta. Coordinadora Unitat del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme. UnimTEA. Àrea de Salut Mental.

Etapa: