Estenosi pilòrica, una malaltia que causa un estrenyiment del pílor

05/03/2015

L'estenosi pilòrica és un problema mèdic que afecta el tub digestiu d'alguns lactants. Consisteix en l'estrenyiment del pílor, la vàlvula situada a la part inferior de l'estómac, a través de la qual els aliments i altres continguts de l'estómac entren a l'intestí prim.

És un tipus d'obstrucció de la sortida gàstrica, on es bloqueja el buidatge de l'estómac als intestins. La majoria dels lactants que la presenten la solen desenvolupar entre la tercera i la cinquena setmana de vida. És molt important tractar-la immediatament perquè es tracta d'una urgència mèdica que requereix cirurgia.

L'estenosi pilòrica és una afecció bastant freqüent (la presenten 3 de cada 1.000 lactants); és més probable en els primogènits de gènere masculí, es dóna per famílies i afecta més els nadons d'origen caucàsic.  

Causes de l'estenosi pilòrica

Els nadons no neixen amb ella, l'engrossiment del pílor ocorre després de néixer i els nadons no comencen a mostrar símptomes fins que el seu estómac deixa de buidar el seu contingut a l'intestí com hauria.

Encara que no es coneixen les causes amb exactitud, se sap que la presa de eritromicina per part del nadó o de la mare, tant abans com després de l'embaràs, és un factor que afavoreix el seu desenvolupament.

Signes i símptomes 

Els principals símptomes de l'estenosi pilòrica són:

  • Vòmits. En comptes de les regurgitacions pròpies de la lactància, el nadó presenta vòmits explosius, on s'expulsa la llet amb força, en forma d'arc i a major distància. Els vòmits solen ocórrer al final de les preses, però es poden posposar diverses hores. La llet vomitada pot tenir una olor agre per haver-se barrejat amb els sucs gàstrics, però no pot contenir bilis (un líquid verdós procedent del fetge). Tot i haver vomitat, els nadons solen tornar a tenir gana poc temps després.
  • Canvis en la femta. Es produeix una menor quantitat de femta perquè arriba molt poc aliment o cap aliment en absolut a l'intestí. El restrenyiment i la femta amb mucositats també poden ser símptomes d'aquesta afecció.
  • Dificultat per guanyar pes, apatia i risc de deshidratació. El nadó no aconsegueix guanyar pes o el perd i, conforme va empitjorant l'afecció, corre el risc de desenvolupar anomalies en l'equilibri hidroelectrolític i de deshidratar-se. Entre els signes de la deshidratació s'inclouen els següents: fontanelas deprimides, ulls enfonsats, pell arrugada, apatia i estar més de quatre a sis hores sense mullar els bolquers.
  • Ones peristàltiques. Després de les preses, l'increment de les contraccions estomacals quan l'estómac tracta de buidar el seu contingut a través del pílor pot generar una ones que van d'esquerra a dreta sobre el ventre del nadó.
Els símptomes de l'estenosi pilòrica poden ser difícils de detectar perquè sovint no sembla que el nadó estigui malalt, però és molt important posar-se en contacte amb el pediatre si detecta qualsevol dels símptomes descrits. 

Com distingir-la d'altres trastorns digestius 

  • Reflux gastroesofàgic: aquesta afecció cursa amb excés de regurgitacions després de les preses, però en absència de vòmits explosius i amb excrements normals.
  • Al·lèrgia a la proteïna de la llet: aquesta afecció cursa amb regurgitacions i/o vòmits, acompanyats de diarrea, però en absència de vòmits explosius.
  • Gastroenteritis: aquesta afecció cursa amb vòmits i deshidratació, igual que l'estenosi pilòrica, però també amb diarrea (excrements, aquosos i a vegades amb sang), impròpia de l'estenosi. 

Diagnòstic i tractament 

El més important per poder diagnosticar una estenosi pilòrica és saber com menja el nadó i tenir una bona descripció dels seu vòmits. Per tant, el pediatre del teu fill et formularà preguntes al respecte. Així mateix, anotarà qualsevol pèrdua de pes que hagi tingut lloc o si el teu fill no ha aconseguit guanyar pes i li practicarà una exploració física. Palparà el seu abdomen, tractant d'identificar un bony, que sol ser dur i mòbil, com si es tractés d'una oliva. De totes maneres, aquests bultets no sempre s'aconsegueixen palpar.  

A continuació, el més probable és que el pediatre demani una de les dues proves: una ecografia abdominal, que permet detectar píloros engruixits, o un estudi radiogràfic de l'aparell digestiu amb ingesta de papilla de bari, per detectar possibles estrenyiments o obstruccions del pílor.            

Segurament el pediatre també sol·licitarà una anàlisi de sang perquè els vòmits continus i la deshidratació poden crear desequilibris en les sals, així com altres problemes en la sang que s'haurien de corregir.

Quan un nadó se li diagnostica una estenosi pilòrica, se l'ingressarà a l'hospital per practicar-li una intervenció, corregint prèviament qualsevol deshidratació o altres problemes en la sang mitjançant l'administració de líquids per via intravenosa.

Se li practicarà una intervenció anomenada piloromiotomía, que permet corregir l'estrenyiment o l'obstrucció del pílor. Es tracta d'una intervenció que també es pot practicar mitjançant laparoscòpia, introduint una càmera diminuta a través del melic.

Després de la intervenció, és possible que el nadó segueixi vomitant petites quantitats aproximadament durant un dia. Però, si no hi ha complicacions, la majoria dels nadons tornen a casa entre 24 i 48 hores després de la intervenció.

Si el seu fill seguís presentant símptomes setmanes després de la intervenció, això podria obeir a altres problemes mèdics (com a una inflamació de l'estómac -o gastritis- o a un reflux gastroesofàgic) o bé indicar que la piloromiotomía inicial es va fer de forma incompleta.    

Cuándo llamar al pediatra 

L'estenosi pilòrica és una afecció de caràcter urgent que requereix d'una avaluació immediata.

Truca al pediatre immediatament si el teu fill presenta qualsevol dels següents símptomes: vòmits explosius i persistents després de les preses, escàs augment de pes o pes baix, apatia o descens del nivell d'activitat, pocs excrements o absència total de femta durant un període d'un a dos dies i signes de deshidratació.

Accés al document original:

Pyloric Stenosis. Kids Health. [Data de consulta: 02/03/2015]