Els esports com a activitat extraescolar

06/06/2022

Després del descans de vacances i amb l'inici del curs, no només comença l'adaptació a l'horari escolar, sinó que als nostres fills se'ls afegeixen les hores de les activitats extraescolars, que allarguen la seva jornada.

Aquestes activitats en més d'una ocasió plantegen dubtes, no només per escollir quina serà la millor, sinó en si és adequat o no apuntar-los-hi. La pràctica d'activitats extraescolars reporta molts beneficis, però cal valorar diversos aspectes abans de començar a omplir l'agenda dels nostres fills.

A l'hora d'escollir una activitat esportiva com extraescolar cal tenir en consideració tant l'edat del petit o petita com els seus gustos o preferències. En general, les activitats que impliquen moviment són molt recomanables, però cal saber quina és la més adequada perquè els beneficis siguin realment positius. Ni tots els esports i activitats estan recomanats per a tots, ni totes les preferències són les mateixes.

Vegem, a continuació, els beneficis de les activitats físiques com a extraescolars.

Beneficis físics de les activitats esportives

 • Intervenen en el desenvolupament psicomotor. En les primeres etapes del desenvolupament és important que els més petits tinguin estímuls diferents. Les activitats extraescolars en etapes primerenques, ajuden en aquesta progressió natural.
 • Enforteixen ossos i músculs. Totes aquelles activitats en què hi hagi cert impacte (saltar, córrer...) intervenen de manera directa en fer que els ossos creixin més forts. Els músculs adquiriran més to, sobretot si existeix en l'exercici practicat un cert component de força.
 • Milloren la resistència cardiovascular. La regularitat és essencial perquè el cor i els vasos sanguinis es vagin adaptant a l'exigència que l'esport pugui comportar a llarg termini. La pràctica de l'esport prevé l'aparició de possibles patologies d'índole cardiovascular.
 • Prevenen el sobrepès i l'obesitat. El sobrepès en la infància és una de les grans xacres de la nostra societat. Encara que mantenir-se actiu no és l'únic factor que prevé el sobrepès, és una part indispensable d'entre el conjunt d'hàbits saludables que ajudaran a combatre'l. El sedentarisme, produït per les hores d'estudi i les hores davant del televisor o la consola, necessita un revulsiu, i les activitats extraescolars esportives en són un.

Beneficis psicològics de les activitats esportives

 • Ensenyen a compartir. L'esport transmet valors; entre ells, el de compartir.
 • Ensenyen a gestionar les emocions. No és fàcil pair una derrota, però tampoc ho és la victòria, per estrany que sembli. A ningú li agrada perdre, i més en aquells casos en què el guanyador no practica el fair play i no reconeix el perdedor com un gran adversari. El guanyador també ha de saber gestionar aquest moment. Sabem que els nens solen ser transparents en les seves emocions, però cal aconseguir que el respecte pels altres hi sigui sempre.
 • Milloren el rendiment escolar. Són molts els estudis que relacionen la pràctica d'esport amb un millor rendiment acadèmic. Els nens que dediquen part del seu temps a activitats actives arriben a modelar el seu cervell i milloren el seu aprenentatge.

Com i quan començar amb l'esport com a activitat extraescolar?

 • Entre els 5 i els 8 anys

  En aquesta primera etapa l'exercici ha de ser vist com un joc. En la majoria d'ocasions, les activitats se centren en què els petits moguin el seu cos. La psicomotricitat és primordial, sol ser la base en aquesta etapa. Es tracta d'intentar no focalitzar-se en un sol esport, sinó que es treballa a nivell global. No hi ha tècnica ni tecnificació, sinó que el que es vol és que aprenguin a moure's amb certa facilitat, que facin servir tot el seu cos: tant les extremitats inferiors com les superiors. D'aquesta manera, ells poden anar coneixent i valorant quines són les disciplines que més els agraden i que se'ls donen millor. A més, guanyen en seguretat i milloren el seu desenvolupament. És evident que un nen s'acabarà desenvolupant igualment, però la pràctica d'exercici l'ajudarà i li aportarà molts beneficis, no només físics. En aquesta edat, compartir i començar a ser conscients que no són els únics, que hi ha altres nens amb qui jugar i als que cal respectar, també és important.

  La dansa, la gimnàstica o les activitats de poliesportiu, en les que s'inicien en la pràctica d'esports d'equip (bàsquet, futbol, ​​handbol...) són les activitats més recomanables per a aquesta edat.

 • Entre els 9 i els 12 anys

  Mentre que en l'anterior etapa l'objectiu era bàsicament el moviment, en aquesta els esports necessiten d'una major maduresa física i mental. Els esports d'equip en què hi ha regles i en què la competició comença a treure el cap solen ser els reis de les activitats extraescolars. L'organisme està ja molt més evolucionat i permet que els esports siguin més exigents pel que fa a tècnica, concentració i durada. La força i la resistència, part important d'aquests esports, ajuden al desenvolupament físic del nen que es troba a la preadolescència.

 • A partir dels 12 anys

  El perfeccionament de les disciplines apreses i l'entrada a la competició de ple solen ser components que van de la mà de l'esport que es practiqui.

No obstant això, totes aquestes recomanacions no tindran cap sentit si no es consulta el nen a l'hora d'escollir quina activitat omplirà les seves tardes o caps de setmana. La diversió no és un adjectiu més, sinó que ha de ser part important i, els pares, excepte en els casos en què hi hagi alguna contraindicació, han d'implicar el protagonista en l'elecció. Si no es fa així, el fracàs i l'abandonament són més a prop del que un pensa.

Volem el millor per a ells: compartir elecció és probablement la millor decisió, tot i que com a adults hem de ser capaços d'evitar l'excés de càrrega, ja que el cansament de jornades interminables pot acabar minant les bones intencions de tots.

Eva Ferrer Vidal-Barraquer. Metgessa ​experta en Medicina de l'Educació Física i l'Esport.

Eva Ferrer Vidal-Barraquer

Metgessa ​experta en Medicina de l'Educació Física i l'Esport. Unitat de Medicina de l'Esport