Espanya compta amb uns alts índexs de nadons prematurs i de nadons nascuts amb baix pes

05/07/2013

Espanya és un dels països d'Europa que compta amb uns índexs més alts de nounats amb baix pes i nadons prematurs. Només Xipre supera Espanya en percentatge de nens que van néixer amb menys de 2,5 kg.

L'estudi, realitzat per Euro-Peristat  i finançat per la Comissió Europea, ha analitzat desenes d'indicadors de 29 països, per concloure quin és l'estat de salut perinatal de les mares, dels fetus i dels nounats a Europa.

Segons el catedràtic de Salut Pública de la Universitat d'Alcalà i coordinador de l'estudi a Espanya, Francisco Bolúmar, la investigació té com a objectiu conèixer la situació actual i poder establir accions per millorar la salut de les mares i els nadons.

Baix pes al néixer

El percentatge de nadons que van néixer amb baix pes va variar segons el país. Xipre encapçala la llista amb un 9,8% de nadons nascuts amb baix pes, seguit d'Espanya. Islàndia se situa a la cua amb només un 3,3%. Aquestes diferències entre països del nord i del sud es deuen, segurament, a variabilitats fisiològiques del pes en néixer per causes genètiques.

 L'informe, a més, detalla l'evolució d'aquests índexs respecte a l'anàlisi prèvia publicada l'any 2008. Luxemburg i Espanya van ser els països on més es va incrementar el percentatge de naixements amb baix pes. 

Nadons prematurs

 
Espanya ocupa també una posició destacada pel que fa al nombre de naixements de nadons prematurs (nascuts abans de la 37a setmana de gestació). De totes maneres, aquest percentatge s'ha mantingut estable durant els últims anys, de fet, ha disminuït un 0,1%.
 
Les causes de la prematuritat van molt relacionades amb l'estil de vida de les mares i pot derivar en mortalitat perinatal i problemes de desenvolupament posteriors.
 
En aquest sentit, Bolúmar destaca que els índexs de mortalitat neonatal a Espanya són similars als dels països més desenvolupats d'Europa, que és indicatiu d'una bona qualitat dels serveis neonatals hospitalaris.
 
Segons Bolúmar, s'han incrementat els índexs de prematuritat a Europa a causa d'una major prevalença d'embarassos múltiples deguda, a la vegada, a un augment d'embarassos per reproducció assistida.

Part d'aquest augment d'embarassos per reproducció assistida és degut a que moltes dones posterguen l'edat de ser mares fins ben entrada la trentena. Itàlia i Espanya encapçalen la llista de mares majors de 35 anys, amb un 34,7% i un 29,5% respectivament.
 
 
Referència bibliogràfica:
España, a la cabeza en bebés con bajo peso y madres tardías. El País, 2013 [acceso: 3 de julio de 2013].