• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Eritema infecciós o malaltia de la bufetada: causes, diagnòstic i tractament

23/06/2016

Quina és la causa de l'eritema infecciós?

L'eritema infecciós, també anomenat megaloeritema i cinquena malaltia, és una malaltia infecciosa i contagiosa produïda per un virus, el parvovirus B19, que afecta sobretot a nens en edat escolar (5-14 anys) però que no és infreqüent en adults joves.

La seva manera de contagi més freqüent és per via respiratòria, a través de gotes de saliva i de moc nasal, produint brots en col·legis. Els casos predominen a la primavera i estiu.

Com es manifesta la malaltia i com es diagnostica?

En persones sanes la malaltia es caracteritza inicialment perquè produeix febre, símptomes catarrals lleus, malestar general i mal de músculs i articulacions. Al cap de pocs dies, a aquests símptomes s'uneix l'aparició d'una erupció de color vermell intens a la pell que comença a les galtes i produeix en el nen l'aspecte d'haver rebut una bufetada (aspecte de "nen bufetejat").

Posteriorment s'estén a la resta del cos, on les taques solen ser d'un color més tènue. Amb el pas del temps, les taques es van aclarint a la seva zona central, el que dóna a l'erupció un aspecte d'"encaix". Aquesta erupció es pot aguditzar amb la calor ambiental, l'exercici físic o l'exposició al sol.

Com complicacions, ocasionalment pot produir inflamació d'articulacions (canells, genolls i turmells) o anèmia.

No existeix una prova diagnòstica ràpida de la malaltia. En cas de dubtes sobre la causa, o si la presentació de la malaltia no és la típica, es pot valorar la presència dels anticossos enfront del virus en sang. Per tant, el diagnòstic es realitza mitjançant l'entrevista clínica, en què s'avaluen els símptomes acompanyants i l'evolució, i l'exploració física, en què es valoren les característiques de l'erupció. 

Quina és la seva evolució natural i el seu tractament? 

L'erupció generalment no pica i desapareix sense tractament en poques setmanes. Per això, el tractament és únicament simptomàtic, del malestar i la febre.

És contagiós?

Sí, és una malaltia contagiosa, si bé quan apareix l'erupció ja ha deixat de ser-ho i, per tant, no cal l'aïllament del nen a casa i pot assistir a l'escola o a la llar d'infants.

Infecció por parvovirus B19 en persones de risc

Atès que el virus té especial afinitat per les cèl·lules precursores dels glòbuls vermells de la sang, en pacients amb anèmia hemolítica crònica pot produir crisis d'anèmia.

En pacients amb immunodeficiències pot produir disminució dels nivells de glòbuls blancs en sang de forma transitòria.

En el cas que la infecció es produeixi en una dona embarassada, el parvovirus B19 es pot transmetre al fetus a través de la placenta i afectar-lo de forma greu.

Per això, si bé és una malaltia pròpia de la infància, si hi ha sospita de contagi en algun d'aquests casos és important un seguiment per part d'especialistes.

Comparteix