• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Els efectes dels pesticides en la salut infantil

10/11/2017

Pràcticament totes les comunitats agrícoles del món estan exposades als plaguicides. Tanmateix, les conseqüències per a la salut d'aquesta exposició són poc conegudes, i la literatura científica continua sent ambigua.

Durant mil·lennis, l'agricultura ha tingut impactes de gran envergadura en la societat humana i en els sistemes naturals. El desenvolupament dels plaguicides moderns, juntament amb altres avenços tecnològics de la revolució verda, ha provocat un augment de la producció, però també han augmentat de forma simultània els problemes mediambientals i de salut.

Nombrosos estudis han documentat els efectes negatius dels plaguicides en una àmplia gamma d'organismes, així com en serveis d'ecosistemes com l'aigua i la qualitat de l'aire. 

El resultat dels estudis: el cas de San Joaquin Valley

Un estudi realitzat sobre 500.000 naixements a San Joaquin Valley, Califòrnia, relaciona alguns problemes congènits amb l’ús massiu d’insecticides utilitzant característiques de naixement i característiques demogràfiques per a nens i nenes nascuts en els anys 1997-2011. S’ha dut a terme la investigació estadística sobre l'exposició als plaguicides agrícoles residencials durant la gestació, per trimestre i per toxicitat, influint en el pes del naixement, o en anomalies del part.

En termes generals, l’anàlisi va indicar que les dones que vivien en zones agrícoles en les que s’utilitzaven quantitats elevades d’insecticides, herbicides i productes químics similars, tenien entre un 5% y un 9% més de risc que els seus fills naixessin amb malformacions congènites. 

L’estudi, dut a terme per investigadors de la Universitat de Califòrnia a Santa Bàrbara (EEUU), i publicat a la revista Nature Communications, també va admetre que l’exposició a concentracions molt altes d’aquest tipus de substàncies també podia estar relacionat amb altres problemes com el baix pes en els nounats. 

Necessitat d’incrementar les polítiques preventives

A la vista dels resultats d'aquest treball, els autors indiquen que s'haurien d'incrementar les polítiques i les intervencions dirigides a reduir la presència de plaguicides a prop de les zones residencials i d’habitatges, amb l'objectiu de reduir els riscos per a la salut infantil.

Els autors recorden que a diferència dels estudis sobre efectes de la contaminació atmosfèrica o el tabaquisme, encara hi ha poques investigacions epidemiològiques sobre l'ús de productes químics en agricultura i la seva relació amb la salut infantil.

Les dades que ara es publiquen no permeten diferenciar els productes concrets que podrien estar relacionats amb l'augment de risc per a la salut. A més, els autors reconeixen que en moltes de les zones analitzades s'utilitzen diversos productes químics de forma simultània.

Resultats poc concloents

Malgrat hi ha una bibliografia cada cop més creixent sobre la relació entre l'exposició als pesticides i els resultats adversos del part, l'evidència d'un vincle causal entre la salut infantil i l'exposició a plaguicides agrícoles continua sent incerta. 

Les mostres continuen sent petites, i les proves sòlides dels efectes negatius de l'exposició als plaguicides agrícoles residencials sobre els resultats adversos del part, són en situacions en que l’exposició és a nivells molt elevats durant la gestació. En alguns casos prové de grups exposats laboralment, com els aplicadors de plaguicides certificats, però no es reflecteixen exposicions rellevants per a una comunitat agrícola més àmplia. 

Accés a la font de consulta:

Agricultural pesticide use and adverse birth outcomes in the San Joaquin Valley of California. Nature Communications. [Data de consulta: 10/11/2017]

Comparteix