Diverticle de Meckel: símptomes, diagnòstic i tractament

10/11/2017
El diverticle de Meckel és un petit apèndix o evaginació de l'intestí prim que presenten algunes persones i que pot produir símptomes com dolor abdominal, sagnat en la femta i obstrucció intestinal en la infància.

El diverticle de Meckel és una resta del conducte onfalomesentèric. Per comprendre el seu origen cal saber que durant una fase del desenvolupament embrionari l'intestí primitiu presenta una comunicació amb una bossa anomenada sac vitel·lí que està localitzada fora de l'embrió. Aquest conducte que els comunica s'anomena conducte onfalomesentèric.

En les següents setmanes de desenvolupament tant el sac vitel·lí com el conducte onfalomesentèric desapareixen progressivament, però en un petit percentatge de la població pot romandre alguna resta d'aquest conducte. Aquest percentatge és difícil d'estimar ja que probablement en la majoria de persones no produeix cap manifestació a partir de la qual es diagnostiqui.

El diverticle de Meckel és la resta del conducte onfalomesentèric més freqüent. De vegades coincideix amb l'existència d'un lligament onfalomesentèric, un cordó fibrós que uneix en diverticle amb el melic. La fístula umbilical (comunicació directa de l'intestí prim amb el melic que produeix expulsió de femta pel melic) i el quist vitel·lí o enterocistoma (quist voluminós situat sota el melic) són menys freqüents. 

Quines manifestacions produeix el diverticle de Meckel?

Si bé, com comentàvem anteriorment, probablement és asimptomàtic en la majoria de persones que ho presenten, en cas de produir símptomes aquests solen aparèixer a la primera infància, sobretot en els primers dos anys de vida.

Les manifestacions que produeix es deriven en la majoria d'ocasions del fet que el diverticle de Meckel pot contenir en el seu interior mucosa de l'estómac que produeixi, per la seva secreció àcida, ulceració, hemorràgia i perforació intestinal (diverticulitis).

El diverticle de Meckel pot manifestar-se de les següents formes:

  • Per dolor abdominal agut, de localització en la part central o dreta de l'abdomen, i que per la seva intensitat o localització pot resultar clínicament indistingible d'una apendicitis aguda. Pot acompanyar-se o no de sagnat en la femta.
  • Per la presència de sagnat en la femta sense dolor abdominal, generalment detectable a simple vista i que, encara que és poc freqüent, pot ser tan voluminós com per produir un xoc hemorràgic.
  • Com a causa d'una invaginació intestinal, que produeix dolor abdominal, vòmits, irritabilitat i una massa palpable en el costat dret de l'abdomen, generalment en nens menors de sis anys.
  • En cas que, a més del diverticle, hi hagi un lligament onfalomesentèric les nanses de l'intestí prim poden "enrotllar" al voltant d'ell (vòlvul intestinal) i produir una obstrucció intestinal, que es manifesta en forma de vòmits, dolor i distensió abdominal i restrenyiment agut.

Com es diagnostica i quin és el seu tractament?

El diagnòstic del diverticle de Meckel com a responsable d'aquests quadres clínics varia en funció de si la forma de presentació precisa tractament quirúrgic urgent o no.

En cas de dolor abdominal agut o símptomes d'obstrucció intestinal el diagnòstic es realitza durant el procés quirúrgic. En cas que es presenti en forma de sagnat digestiu indolor el diagnòstic sol realitzar-se mitjançant gammagrafia amb un isòtop que és captat per la mucosa gàstrica i que posa de manifest l'existència i la localització del diverticle. En aquests casos el tractament també és quirúrgic.