Dibuixos animats: poden afavorir l’obesitat infantil?

26/02/2016

Els dibuixos animats, omnipresents en la vida dels teus fills, poden esdevenir una clau a l’hora de menjar. Els personatges més grassos porten els infants a preferir més menjar de baixa qualitat, és a dir, amb menys nutrients i més calories, adverteixen els resultats d’un estudi fet als Estats Units.

Els nens reben importants estímuls de dibuixos animats des de la televisió, els ordinadors, les tabletes o els smartphones, i les característiques dels protagonistes de ficció -fins i tot, referents a imitar- tenen una influència en el comportament dels nens que es manifesta en maneres impensables. Una d’aquestes, en els hàbits saludables de l’alimentació i la seva actitud a taula.

El doble de caramels

Els científics nord-americans, per a arribar a aquestes conclusions, van mostrar a un grup d'infants un personatge animat gros i a un altre, un de prim. I, a continuació, els oferien caramels. D’aquesta manera, van descobrir que els infants que havien vist el dibuix animat més gras agafaven el doble de dolços que aquells que havien visualitzat el personatge sense sobrepés. Els primers van prendre 3,8 caramels de mitjana, enfront dels 1,7 de promig dels segons.

Aquests resultats mostren tendències interessants a tenir en compte, tot i que aquesta línia de recerca s'haurà d’aprofundir en futurs estudis. Perquè les influències en l’obesitat infantil dels dibuixos animats també podrien tenir en compte, entre altres, l’actitud davant el menjar dels protagonistes. Per exemple, hi ha diferències entre personatges grassos com ara Homer Simpson, amb preferències pel menjar brossa i l’alcohol, o l’Eli de Pocoyó i el pare de Peppa Pig, amb matissos molt diferenciats.

Explica als teus fills quin menjar és saludable

De fet, les advertències que pots fer com a pare o mare als teus menuts són imprescindibles a l’hora de seleccionar els aliments, la preparació cassolana i també quan s’elegeixen els restaurants on anar. Així, els mateixos investigadors, en un estudi complementari van evidenciar que aportar als nens informació sobre comportaments saludables condiciona la seva elecció quan han de menjar dolços i, d’aquesta manera, es compensen els efectes de la simple visualització de caracters animats.

En aquesta ocasió els científics van mostrar també un dibuix animat d’aparença grossa i un altre de prim, als dos grups d’infants participants. Tanmateix, a continuació, i abans d’oferir-los galetes per haver participat en l’experiment, només a alguns dels nens els van suggerir que penséssin al voltant de valors saludables per a ells, com ara dormir més en lloc de veure la televisió més hores o optar per prendre més llet que begudes ensucrades.

La recerca va revelar que els nens que havien comentat el tema dels hàbits saludables abans d’oferir-los els dolços, menjaven menys galetes, fins i tot aquells que havien visualitzat el dibuix animat amb sobrepès.

Evita la televisió a l’hora del menjar 

Els autors d’aquestes investigacions destaquen la capacitat que tens com a pare de millorar els hàbits saludables dels teus fills i contrarestar actituds poc convenients afavorides per personatges de ficció infantils.

Paral·lelament, els experts consideren que les seves evidències científiques deixen palés que és recomanable que els nens no vegin la televisió mentre mengen.

La conversa, ingredient a la taula

En conseqüència, els menuts no solament evitaran les influències dolentes en la seva alimentació des de les pantalles -quan n'hi hagin- , sinó que també aconseguireu que els nens se centrin més en la importància del menjar, i es plantegin interrogants sobre què hi ha a la taula i per què.

D’altra banda, la conversa és un ingredient fonamental durant els àpats. De fet, aquesta pràctica afavoreix la comunicació familiar. 

Repte de salut pública mundial

L’obesitat infantil ja és un dels problemes mundials més greus de salut pública d’aquest segle i la seva prevalència augmenta a un ritme alarmant, especialment en l’àmbit urbà.

L’Organització Mundial de la Salut calcula que hi ha al voltant de 42 milions de nens amb sobrepés a tot el món, dels quals al voltant de 35 milions viuen en països en desenvolupament.

Tot i això, als territoris rics, els hàbits sedentaris i l’abandonament de la dieta mediterrània, entre altres factors, també han disparat aquest problema de salut infantil que s’arrossega fins les edats adultes.

Accés a les fonts de consulta:

‘Fat’ Cartoon Characters May Make Children Eat More. New York Times. [Data de consulta: 26/02/2016]

Los dibujos animados, ¿culpables de la obesidad infantil? Infobae. [Data de consulta: 26/02/2016]

Sobrepeso y obesidad infantiles. Organización Mundial de la Salud. [Data de consulta: 26/02/2016]