Deshidratació en nens: com prevenir-la i reconèixer-la

29/06/2018

La deshidratació és aquella situació en la qual una persona perd una quantitat d'aigua corporal suficient com per produir una alteració del funcionament dels seus òrgans i sistemes.

Per què els nens són un grup de risc per patir una deshidratació?

Els nens, juntament amb els ancians, són un grup de risc per patir deshidratació, per la combinació de diversos factors:

En primer lloc, perquè són un grup de persones que, per la seva edat, pateixen amb més freqüència infeccions que desencadenen febre i símptomes gastrointestinals, com ara vòmits o diarrea, que produeixen una pèrdua d'aigua corporal. I no només en cas de gastroenteritis, sinó també en altres infeccions, com ara les respiratòries (refredats, sinusitis, pneumònies, bronquits) o les infeccions urinàries.

En segon, perquè el percentatge d'aigua en la seva composició corporal és més gran. En un recent nascut al voltant del 70% del seu pes corporal és aigua. Aquest percentatge disminueix progressivament amb el creixement, fins que en l'edat adulta se situa entre el 50 i 60%, segons l'edat i el sexe.

En tercer lloc, perquè en tenir un menor volum corporal, la relació entre la seva superfície corporal i el seu pes és més gran. Això fa que les pèrdues d'aigua a través de la pell i les mucoses, per evaporació, siguin proporcionalment majors que en un adult.

A això se suma que els mecanismes de compensació que posa en marxa l'organisme quan hi ha pèrdua de líquids no són suficients en edats primerenques de la vida. La capacitat de concentrar l'orina, i amb això disminuir la pèrdua d'aigua, d'un nadó és menor que la d'un nen en edat escolar o que la d'un adult, el que li fa més vulnerable en aquestes situacions.

I, finalment, perquè en els casos de nens de menor edat, tenen un accés restringit als líquids, ja que no són autònoms per anar a beure i depenen de que els seus cuidadors els ofereixin líquids en situacions de major pèrdua, com ara la malaltia o la calor ambiental.

Per això, dins de la infància el grup de major risc per edat són els nadons i els lactants. 

Deshidratació i medicaments crònics

Si bé és poc habitual que els nens prenguin medicacions cròniques, cal tenir en compte que algunes d'elles poden contribuir a agreujar els símptomes de deshidratació. Un exemple molt evident d'aquest tipus de fàrmacs són els diürètics (furosemida, espironolactona...), que tenen com a efecte una major pèrdua d'aigua a través de l'orina per compensar problemes cardíacs, renals...

També cal tenir en compte, si el nen pren alguna medicació crònica, que els seus nivells en sang, i amb ells el seu efecte terapèutic (beneficiós) i els seus efectes adversos (perjudicials), es poden veure alterats de manera transitòria en cas de deshidratació. Això no vol dir que calgui alarmar-se, però sí tenir-ho en compte per exemple en cas de nens amb tractament amb fàrmacs antiepilèptics, ja que en aquesta situació la seva epilèpsia pot descompensar-se de forma transitòria.

Quines manifestacions produeix?

Les manifestacions es deuen, d'una banda, a la pèrdua d'aigua corporal i d'electròlits (sals minerals) i, d'altra, als mecanismes de compensació que posa en marxa el nostre organisme per intentar compensar-ho. Algunes d'elles són:

  • Deteriorament de l'estat general, amb decaïment
  • Boca seca, sense saliva o amb saliva pastosa, de color blanquinós
  • Pal·lidesa
  • Ulls enfonsats
  • Respiració anormal
  • Plor sense llàgrima
  • Disminució de la producció d'orina
  • Augment de la set

Aquestes manifestacions, juntament amb altres signes clínics, es valoren en les diferents escales que s'utilitzen per avaluar el grau de deshidratació d'un nen (escala de Gorelick, escala de l'American Academy of Pediatrics, Escala d'Deshidratació Clínica ...).

Si en una situació de malaltia s'observa alguna o diverses d'elles en un nen és important consultar amb el seu pediatre.

Com es pot prevenir la deshidratació?

En les situacions de malaltia com les descrites (febre, vòmits, diarrea) és molt important oferir al nen líquids abundants per mantenir un bon estat d'hidratació. A part d'aigua, els líquids que se li ofereixin han de contenir glucosa (sucre) i sals minerals, ja que amb els vòmits i la diarrea no només es perd aigua, sinó també sucres i minerals com el sodi, el potassi i el clor.

Aquestes substàncies són imprescindibles per mantenir el millor funcionament possible dels òrgans i sistemes del nostre cos. Sovint els seus nivells s'alteren en situacions de deshidratació (hiper o hiponatrèmia, hipoglucèmia...), el que pot agreujar els símptomes de la mateixa.

Per això es recomana reposar les pèrdues amb els sèrums de rehidratació oral disponibles en farmàcies.

En altres situacions en què s'incrementa la pèrdua d'aigua corporal a través de la sudoració, com a l'estiu i durant l'activitat física perllongada, és recomanable utilitzar l'aigua com rehidratant principal, acompanyat d'aliments que aportin hidrats de carboni, sals minerals i aigua , com la fruita. Les begudes isotòniques per a esportistes no són necessàries en nens i el seu ús habitual pot tenir efectes perjudicials sobre la salut.