Decàleg per comprendre i promoure la salut mental de l'adolescent

11/10/2021

Durant l'adolescència, el cervell pateix una reorganització estructural que el dota de nous circuits i connexions, que posteriorment donaran suport a tot el procés de pensament analític propi d l'adult. Els circuits cerebrals es modelen amb les experiències de vida, l'educació, l'estimulació i el recolzament ambiental rebuts. Gràcies a aquest sistema complexe, li permet explorar el medi que l'envolta al mateix temps que l'enriqueix. En definitiva, tot allò que estimula al nostre cervell també l'alimenta. 

Procurar mantenir un bon estat nutricional a través d'una alimentació sana, variada i equilibrada, portar un estil de vida saludable cuidant la nostra salut física i mental, practicar esport físic regular i mantenir una bona qualitat i quantitat de son resulta de fonamental importància que els processos cognitius i conductuals es desenvolupin amb normalitat. 

L'adolescència és una època extraordinària, un moment d'integració dels canvis cerebrals que juntament amb els factors ambientalsel prepararan per la vida adulta. Establir un clima familiar i educatiu de confiança, empàtic, participatiu, assertiu, disposat a negociar, que aculli totes aquestes vivències i que li facin de mirall, li permetran adquirir les habilitats necessàries per desenvolupar-se en la vida adulta. 

Decàleg per comprendre i promoure la salut mental de l'adolescent

  1. Comprendre que el cervell està canviant: durant l'adolescència els circuits cerebrals es reestructuren. Es formen noves connexions i d'altres desapareixen. 
  2. Modelar família i entorn: els circuits cerebrals es modelen amb les experiències de vida, l'educació, l'estimulació i el recolzament ambiental rebuts.
  3. Assumir el repte: aprofitar que és una època única, de múltiples canvis on es generarà l'oportunitat d'aprendre les habilitats necessàries per afrontar la vida adulta.
  4. Promoure una vida sana: mantenir un bon estat nutricional,estil de vida saludable, practicar esport físic regular, i una bona qualitat i quantitat de son resulta fonamental per l'adequat desenvolupament normal dels processos cognitius i conductuals. 
  5. Gestionar les TIC: predicar amb l'exemple. No prohibir però sí limitar. Formar-los i ajudar-los a adquirir les competències socials adequades.
  6. Comunicar amb qualitat: la comunicació canvia, tenir un estil basat en l'escolta activa, la disponibilitat, la flexibilitat, l'empatia i acceptació i, per últim, l'assertivitat i autoregulació seran claus en el desenvolupament socioemocional de l'adolescent.
  7. Negociar: una gestió dels conflictes basada en la resolució positiva serà el més beneficiós per a la promoció de la salut mental i l'establiment d'unes relacions entre pares i fills més saludables. 
  8. Demanar ajut: l'aparició de símptomes amb intensitat i durada considerable, la disminució del rendiment, un canvi marcat en la conducta, seran indicadors de sol·licitar consulta a un especialista. 
  9. Acompanyar: en els encerts i en els errors. En la gestió de les dificultats i del trastorn quan apareix. 
  10. Fer xarxa: pares, mares, centres acadèmics i especialistes, comunicar-nos, caminar plegats en el diàleg per facilitar a l'adolescent amb problemes de salut mental - o sense - al trànsit a la vida adulta.

Etapa: