La data de naixement influeix en l'aprenentatge i escolarització del menor

20/01/2012

La data de naixement pot ser un factor influent en l'aprenentatge i en l'escolarització del menor. Segons un estudi de l'Institute for Fiscal Studies, els nens que neixen al desembre tenen un 72% de probabilitats que se'ls consideri alumnes amb necessitats educatives especials.

En l’actualitat, la legislació espanyola obliga a començar al mateix temps l’escolarització de tots aquells nens nascuts en un mateix any natural. El sistema es regeix per l’edat cronològica, no per la evolutiva. Això implica, en alguns casos, que entre alguns companys de classe hi pugui haver diferències d’edat de fins a 11 mesos, i no obstant això se’ls exigeixen els mateixos coneixements.

Segons l’opinió d’alguns experts, això és un error. A edats més avançades la diferència no es nota tant, però al principi de la vida escolar si, especialment en la fase de prelectura i prescriptura. Els docents també noten diferències importants en alumnes una mica més grans, en les assignatures de ciències. Allà observen un contrast digne de tenir en compte si es comparen els nascuts en diferents èpoques de l’any. Alguns especialistes fins i tot parlen d’un factor que afavoreix el fracàs escolar.

Als sistemes educatius d’altres països només comencen la vida escolar aquells alumnes que ja han complert els sis anys, i en algun cas els set. Estats com Àustria, Suïssa, els Països Baixos o Rússia tracten d’equilibrar les diferències entre alumnes sense tenir en compte l’any natural, partint les generacions en dos cursos.

A Espanya, alguns centres ja apliquen la separació d’alumnes per mesos. No obstant això, els experts plantegen que potser ha arribat el moment d’anar més lluny i corregir aquest problema de forma més generalitzada.

Accés a la font de consulta:

Nacer a final de año influye en las notas. El País. [Data de consulta: 29/05/2017]