Crisis convulsives en nens: què són i com actuar

26/07/2019

La majoria de les crisis convulsives estan provocades per descàrregues elèctriques anòmales que es produeixen en el cervell o per una reducció de la irrigació sanguínia cerebral. Els símptomes solen incloure espasmes musculars incontrolables.

Algunes d'aquestes crisis poden aparèixer a causa d'altres afeccions mèdiques, com una concentració baixa de sucre en sang, una infecció, un traumatisme cranial, una intoxicació o una sobredosi de medicaments. També poden estar provocades per un tumor cerebral o un altre problema de salut que afecta el cervell. Una falta sobtada d'oxigen al cervell o una reducció del reg sanguini cerebral també les poden provocar. En alguns casos, la causa de la crisi convulsiva mai s'arriba a saber. Quan les crisis convulsives ocorren més d'una vegada o molt sovint, poden indicar la presència d'una epilepsia.

Tipus de crisis convulsives

Algunos niños menores de cinco años presentan espasmos del sollozo (es decir, cuando un niño “bloquea la respiración” en pleno berrinche), que pueden desencadenar crisis convulsivas. Este tipo de episodios ocurre en niños que, cuando les lastiman o se alteran desde el punto de vista emocional, dejan de inspirar. Se ponen de color azulado o muy pálidos, a menudo pierden la conciencia y pueden presentar una crisis convulsiva completa, donde se les tensa el cuerpo, pierden la conciencia y dejan de respirar. Aunque esto asusta muchísimo a los padres, estos episodios suelen remitir por sí solos, y los niños casi nunca sufren ninguna lesión como consecuencia. Si tu hijo presenta espasmos del sollozo, llama al pediatra.

Alguns nens menors de cinc anys presenten espasmes del sanglot (és a dir, quan un nen "bloqueja la respiració" en plena enrabiada), que poden desencadenar crisis convulsives. Aquest tipus d'episodis ocorre en nens que, quan els fereixen o s'alteren des del punt de vista emocional, deixen d'inspirar. Es posen de color blavós o molt pàl·lids, sovint perden la consciència i poden presentar una crisi convulsiva completa, on se'ls tensa el cos, perden la consciència i deixen de respirar. Encara que això espanta moltíssim als pares, aquests episodis solen remetre per si sols, i els nens gairebé mai pateixen cap lesió com a conseqüència. Si el teu fill presenta espasmes del sanglot, truca al pediatre.

En els nens més, aproximadament el ​10% presenta síncopesque se solen associar a breus crisis convulsives. El nen pot tensar el cos o fins i tot retorçar-se o presentar poques convulsions. És molt poc habitual que aquests episodis indiquin que un nen pateix epilèpsia. La majoria dels nens es recuperen molt de pressa (al cap de pocs segons o minuts) i no requereixen tractament especialitzat.

Si el teu fill té una crisi convulsiva

Quan un nen té una crisi convulsiva, cal col·locar-lo sobre terra en un àrea segura, preferentment estirat sobre el costat dret. Allunya del teu fill els objectes propers. Afluixa-li qualsevol peça de roba que porti al voltant del coll o del cap. No intentis mantenir oberta la seva boca, ni col·locar-li un objecte entre les dents. Tampoc intentis agafar-lo, retenir-lo o impedir que es mogui.

Quan finalitzi l'episodi, tranquil·litza al teu fill amb delicadesa. És millor que els nens romanguin al llit fins que s'hagin recuperat del tot i els vingui de gust moure’s per la seva pròpia iniciativa. Immediatament després d'una crisi convulsiva, els nens solen estar cansats, confusos i/o esgotats i poden caure en un somni profund. No intentis despertar al teu fill si respira amb normalitat. No provis a alimentar-lo ni a oferir-li beguda fins que es desperti i estigui alerta.

Truca al telèfon d'emergències (112) immediatament si el teu fill: té dificultats per respirar; es posa blavós; ha patit un traumatisme cranial; sembla estar malalt; li han diagnosticat una afecció cardíaca; és la seva primera crisi convulsiva; pot haver ingerit medicaments o altres substàncies i haver-se intoxicat.

Si el teu fill ja ha tingut diverses crisis convulsives, truca al telèfon d'emergències només si l'atac dura més de cinc minuts o si, per algun motiu, et sembla especialment alarmant i pateixes per la seguretat del nen.

Si el teu fill respira amb normalitat i la crisi dura pocs minuts, podràs esperar a trucar al pediatre fins que el nen s'hagi recuperi completament.

Després d'una crisi convulsiva, sobretot si es tracta de la primera o d'una crisi inexplicable, truca al pediatre o a un servei d'urgències mèdiques perquè et donin instruccions.

Accés a la font de consulta:

Seizures. KidsHealth [Data de consulta: 01/04/2019]