• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Què és el cribratge de cardiopaties congènites crítiques

04/09/2018
Les cardiopaties congènites, o defectes cardíacs de naixement, són les malformacions més freqüents. D'entre elles, aproximadament la meitat són cardiopaties amb pronòstic moderat o greu. En aquests casos resulta vital una detecció el més precoç possible per evitar complicacions derivades d'un diagnòstic tardà, entre elles la mort del nadó en els primers dies de vida.

Si bé en alguns casos el diagnòstic de la malformació es realitza abans del naixement mitjançant les ecografies de l'embaràs, en un percentatge elevat les malformacions cardíaques es donen en nadons sense factors de risc ni antecedents familiars. D'aquí que en l'última dècada s'hagi plantejat la necessitat de realitzar un cribratge de cardiopaties congènites en nounats sans, sense símptomes i no ingressats en unitats de cures intensives neonatals.

Les recomanacions de les diferents societats científiques proposen com a mètode de cribratge la pulsioximetria, que consisteix en la determinació no invasiva de la saturació d'oxigen de la sang. Es realitza mitjançant un sensor que es col·loca a la mà (preductal) i el peu (postductal) i informa del seu valor instantani, així com de la seva freqüència cardíaca del nadó. En la prova es té en compte els valors a la mà dreta, per una banda, i els valors a la mà esquerra o qualsevol dels dos peus, de l'altra.

Actualment ja es realitza de forma sistemàtica en algunes maternitats en tots els nounats sans en el moment de la revisió al naixement. Es considera normal quan els valors de saturació d'oxigen són iguals o superiors al 95% en els dos punts (mà dreta i qualsevol dels dos peus) i, a més, la diferència entre un i altre és menor de 4%.

Per contra, es considera anormal quan la saturació és inferior al 90% (ja sigui a la mà dreta o al peu), o si està entre 90 i 94%, però la diferència de saturació entre mà dreta i peu és major del 3%. En aquest cas és aconsellable repetir el test en uns minuts i, si persisteixen aquests valors, sol·licitar una valoració urgent per un cardiòleg pediàtric.

El moment més idoni per realitzar el test és en les primeres 24 hores de vida, en la revisió que es realitza de forma sistemàtica a tots els nadons, per tal de detectar una cardiopatia congènita crítica el més precoçment possible i així evitar el deteriorament de la salut del nadó.

Davant qualsevol dubte consulta-ho amb l'especialista.

Accés a les fonts de consulta:
 
Sánchez Luna M et al, en representación del Comité de Estándares de la Sociedad Española de Neonatología. Cribado de cardiopatías congénitas críticas en el periodo neonatal. Recomanació de la Societat Espanyola de Neonatologia. [Data de consulta: 04/09/2018]
 
Martin GR, Beekman RH, Mikula EB et al. Implementing recommended screening for critical congenital heart disease. Pediatrics. 2013;132. 
 
Kemper AR, Mahle WT, Martin GR et al. Strategies for implementing screening for critical congenital heart disease. Pediatrics. 2011;128.

Comparteix