COVID-19 i infants: quin és el paper real dels nens en la seva transmissió?

30/07/2020

La COVID-19 representa probablement la major crisi de salut pública en la nostra memòria viva. Un aspecte sorprenent d'aquesta pandèmia és que els nens sembla que estan infectats per SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, molt menys freqüentment que els adults, i quan estan infectats normalment tenen símptomes lleus. Però fins a quin punt són responsables de la seva transmissió?

Resoldre aquest problema és fonamental per prendre decisions sobre salut pública, que van des de la manera de reobrir de forma segura les escoles, les instal·lacions de guarderia infantil i els campaments d'estiu. Fins a la data, hi ha hagut poca informació fiable per poder ajudar a guiar aquestes decisions, però la revista Pediatrics, publicada per l'Acadèmia Americana de Pediatria, acaba de difondre un article on conclou que els nens transmeten la COVID-19  amb poca freqüència i que moltes escoles, sempre que segueixin les pautes de distanciament social apropiades i tinguin en compte les taxes de transmissió en la seva comunitat, poden i han de reobrir a la tardor.

No obstant això, la pregunta principal no queda contestada: fins a quin punt són els nens responsables de transmetre SARS-CoV-2? En aquest article, Klara M. Posfay-Barbe, membre de la Facultat de l’Escola de Medecina de la Universitat de Ginebra (Suïssa) i els seus col·legues informen sobre la dinàmica de la COVID-19 estudiant a famílies de 39 nens suissos infectats per COVID-19. 

Les dades de l’estudi

El seguiment dels contactes va revelar que només en tres casos, (el 8%), es podia afirmar que un nen era sospitós de ser el cas inicial, amb símptomes anteriors a la malaltia dels contactes adults de la llar.

En un estudi recent dut a terme a Xina, es va demostrar que dels 68 nens amb COVID-19 ingressats a l'Hospital de Dones i Nens de Qingdao del 20 de gener al 27 de febrer de 2020, el 96% eren contactes domèstics d'adults prèviament infectats.

En un altre estudi amb nens xinesos, nou de cada deu ingressats en diversos hospitals provincials fora de Wuhan van contraure COVID-19 d'un adult, amb només una possible transmissió de nen a nen, segons el moment de l'inici de la malaltia.

Igualment, en un estudi francès, un nen amb COVID-19 va exposar a més de 80 companys de classe en tres escoles i cap la va contraure.

En un estudi a Nova Gal·les del Sud (Austràlia) nou estudiants i nou empleats infectats  de 15 escoles van exposar a un total de 735 estudiants i 128 membres de personal a la COVID-19. Només es van produir dues infeccions secundàries, una d'elles transmesa per un adult a un nen, i l’altre estudiant estava potencialment infectat mitjançant exposició a dos companys d’escola amb COVID-19.

Els nens no són responsables de la transmissió de la pandèmia

"Les dades són sorprenents", reconeix el doctor Raszka, "la conclusió clau és que els nens no estan estenent la pandèmia. “Després de sis mesos, tenim una gran quantitat de dades acumulades que mostren que els nens tenen menys probabilitats d'infectar i semblen menys infecciosos, i és la congregació d'adults que no segueixen els protocols de seguretat que són responsables de conduir la corba ascendent".

No està clar per què les transmissions documentades són tan poc freqüents. Potser el fet que els nens infectats amb SARS-CoV-2 són freqüentment assimptomàtics, poden tenir tos més dèbil i menys freqüent, alliberant menys partícules infeccioses al medi que els envolta. 

És recomanable obrir les escoles?

Gairebé sis mesos després de la pandèmia, acumulant proves i experiència col·lectiva, sostenen que els nens, especialment en edat escolar, són conductors molt menys importants de la transmissió de SARSCoV-2 que els adults. Per tant, caldrà tenir en compte una consideració seriosa d’estratègies que permetin que les escoles es mantinguin obertes, fins i tot durant els períodes de propagació de la COVID-19. 

Els autors diuen que el distanciament social i l'adopció generalitzada de màscares és una estratègia molt millor per reduir la propagació de malalties, i que el tancament de les escoles hi afegeix poc.

El fet que les escoles s'hagin reobert en molts països d'Europa occidental i al Japó sense veure un augment en les transmissions de la comunitat confirma la precisió de la modelització.

La reobertura de les escoles de manera segura aquesta tardor és important per al desenvolupament dels nens, diuen els autors.

"Al fer-ho, podríem minimitzar els costos socials, de desenvolupament i de salut adversos potencialment profunds que els nostres fills seguiran patint fins que es pugui desenvolupar i distribuir un tractament o vacuna eficaç, o si no, fins que assolim la immunitat col·lectiva", afegeixen els experts.

Accés al document de consulta:

COVID-19 Transmission and Children: The Child is Not to Blame. Pediatrics. Acadèmia Americana de Pediatria. [Data de consulta: 30/07/2020]