• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Cossos estranys en nas i orelles. Com actuar en nens?

20/10/2016

La introducció de cossos estranys a les orelles o al nas és relativament freqüent en nens, sobretot en edat preescolar. Generalment es tracta de petites peces de joguines o abaloris (peces de collarets o polseres) o de material escolar, inclosa la plastilina.

La majoria de les ocasions es detecta el mateix dia en què s'ha produït, sigui perquè es visualitzen o perquè el nen ho explica o es queixa de dolor. No obstant això, en altres ocasions, si estan molt introduïts, poden passar desapercebuts durant dies, o fins i tot setmanes, i detectar-posteriorment perquè el nen present supuració o secreció pudent, pèrdua d'audició en el cas de les oïdes o mal de cap en el cas que s'allotgi al nas.

En el cas que el cos estrany tingui una localització superficial i sigui fàcil d'extreure, es pot intentar. Una maniobra senzilla, quan estan localitzats en el nas, és fer que el nen es moqui tapant la fossa nasal contrària per expulsar l'objecte mitjançant l'empenta que produeix l'aire en ser exhalat.

En cas contrari, o si tenim dubtes, és millor no tocar-lo i consultar amb el seu pediatre. Aquest pot intentar extreure'l amb altres mètodes, com la injecció d'aigua temperada a pressió (en el cas de l'oïda, sempre que no hi hagi sospita de perforació de timpà) o amb un ganxo amb cotó.

En alguns casos cal derivar el nen a l'otorinolaringòleg en cas de  l'extracció sigui especialment difícil, ja sigui per la grandària, per la localització o pel tipus de cos estrany.

Mereix una consideració a part quan es tracta d'insectes en el conducte auditiu. En aquests casos és imprescindible matar-los abans de procedir a la seva extracció per evitar picades. Això es pot fer injectant alcohol o oli en el conducte auditiu.

Comparteix