És convenient donar una paga setmanal o mensual als nens?

01/06/2012

Alguns arguments a favor de donar una paga als nens són que, si es gestiona de forma correcta, aprenen a administrar els diners, a valorar el cost de les compres, i a estalviar.

Davant la decisió de donar una paga setmanal o mensual al nostre fill, primer hem de tenir clar que es tracta d’un acte voluntari i que ha d’anar en consonància amb els valors que els volem transmetre en relació amb els diners.

Algunes de les preguntes que podem tenir són si els hem de donar una paga, a partir de quina edat, quant els hem de donar, si ha de ser una quantitat fixa o no, si hem de fomentar l’estalvi, etc.

És probable que aquestes preguntes no tinguin respostes concretes. Són, en tot cas, qüestions importants a analitzar en el moment de proposar qualsevol sistema de pagament als fills.

En general, podem afirmar que donar-los una paga és aconsellable, si volem ensenyar als nostres fills a administrar, ser responsables i estalviar. A més, una bona educació en relació a l’administració dels diners influirà en el seu comportament i en valors com la generositat, l’avarícia, l’egoisme, etc. Les pagues setmanals o mensuals permetran al nen cometre errors i aprendre d’ells sense arriscar-se massa. Per exemple, si no es pot comprar el nou llibre de la sèrie que més li agrada perquè es va gastar tota la setmanada en una joguina, és probable que la propera vegada planegi millor com i en què vol gastar-se els diners.

Si ensenyem als nostres fills a ser responsables amb els diners, els evitarem molts mals de cap quan siguin adults.

A quina edat hem de començar a donar-los una paga?

L’edat inicial per començar a donar la paga dependrà de la maduresa del nostre fill i de l’estil educatiu que li vulguem donar. És comú començar entre els 6 i els 8 anys; a aquesta edat ja saben sumar i restar, coneixen el valor dels diners i de certes quantitats, i comencen a fer, acompanyats, les seves primeres compres (caramels, contes, etc.).

És molt important que el nostre fill entengui la diferència entre el que és un capritx i el que realment és necessari, i el que significa que una cosa sigui cara o barata. Per aquest motiu, li haurem de mostrar la relativitat d’aquests conceptes. Per exemple, una entrada per al cinema per 3€ es pot considerar barata, mentre que un xiclet per 3€ resulta car.

Quina quantitat els hem de donar?

Si els donem una quantitat elevada que cobreixi fàcilment tots els seus capritxos i desitjos, difícilment aprendran el valor de l’esforç i de la capacitat d’administrar els diners. Per decidir quina és la quantitat ideal de paga pel nostre fill, primer hem de considerar els nostres recursos financers, quin és el cost de vida a la nostra regió, i la quantitat amb la que ens sentim més còmodes. Segons la Fundación Salud Infantil, la paga setmanal a Espanya per a nens d’entre 6 i 14 anys era d’uns 3€ l’any 2000, mentre que a la resta d’Europa era de 3,4€.

Ha de ser una paga setmanal o mensual?

Quan són petits la paga pot ser setmanal i, més endavant, passar a ser quinzenal o mensual. Així, aprendran progressivament a guanyar responsabilitat en la gestió dels seus diners. De la mateixa manera que no els hem de deixar sense paga, ja que podrien intentar aconseguir diners mitjançant mètodes inadequats, tampoc no els hem d’oferir més diners a mitjans de setmana o de mes si se’ls acaben.

No obstant això, si ens demanen una quantitat extra, els podem requerir una tasca per aconseguir-la. En cap cas, però, es recomana substituir responsabilitat per diners. És a dir, la paga no ha de dependre de que els nostres fills hagin fet els deures, ordenat l’habitació o tret bones notes. Aquestes són tasques que han de realitzar independentment de la paga, i per tant, les obligacions no s’han de relacionar amb un augment de diners.

Com hem d’actuar si sabem que es gasten els diners en productes poc apropiats?

Si el nostre fill vol utilitzar els diners per comprar llaminadures constantment, o joguines poc apropiades, en lloc de fer una llista d’articles prohibits, es preferible establir unes normes generals de conducta.

Els pares han de predicar amb l’exemple

No hem d’oblidar que els nens aprenen el que veuen a casa, per la qual cosa és fonamental donar un bon exemple; si els nostres fills perceben que malgastem els diners, segurament acabin fent el mateix, i serà cada vegada més difícil que utilitzin la paga de forma responsable.

Com a resum cal recordar:

  1. Ajustar l’import a l’edat i al nivell de maduració del nen, i a la situació econòmica familiar i de la regió.
  2. No incloure les despeses bàsiques (com la roba o el material escolar) a la paga.
  3. Fixar una quantitat superior a la de les despeses “corrents” per facilitar (i incentivar) l’estalvi.
  4. Establir una paga periòdica no subjecta al compliment de certes obligacions, com ordenar l’habitació o treure bones notes.
  5. Ajustar-se a allò prèviament pactat, encara que s’hagin gastat els diners abans d’acabar la setmana o el mes.
  6. Evitar quantitats excessives encara que la situació familiar ho permeti. Així es potencia que el fill percebi la limitació.
  7. Assessorar i orientar al nen perquè faci un bon ús de la paga.