Què ha de contenir la farmaciola de primers auxilis per al teu fill?

10/05/2014

Com tots sabem, els nens també emmalalteixen, es lesionen o es fan mal, fet que ens pot angoixar o inquietar.

És per això que es recomana estar preparat i tenir a mà sempre una farmaciola bàsica de primers auxilis per a qualsevol tipus d'emergència.

A continuació detallem alguns dels productes bàsics que ha de contenir i que podràs trobar en qualsevol farmàcia, així com els números de telèfon que convé tenir sempre a mà:

Material sanitari:

 • Aigua oxigenada
 • Alcohol etílic de 96º
 • Benes elàstiques i de cotó
 • Sèrums de rehidratació oral en sobres o Tetra Brick per a la freqüència amb què els nens tenen quadres de vòmits i/o diarrea
 • Cremes cicatritzants
 • Gases estèrils per cobrir ferides o aturar sagnats
 • Sabó líquid neutre per netejar les ferides
 • Pinces o tisores de punta rodona
 • Termòmetre digital
 • Tovalloletes netejadores sense alcohol
 • Guants de vinil d'un sol ús
 • Esparadrap hipoalergènic de paper o de plàstic
 • Tiretes
 • Sèrum fisiològic en envasos de monodosi
 • Recipient estèril per a mostres (orina o matèria fecal)

Medicaments:

En general és suficient que es disposi d'ibuprofèn i paracetamol per alleujar el dolor lleu i la febre. En nens amb algunes malalties concretes o amb necessitats especials, el teu pediatre pot considerar oportú que també disposin d'altres medicaments. Per exemple, salbutamol inhalat en persones asmàtiques, adrenalina injectable en nens amb al·lèrgies greus, etc.

És important que els medicaments es guardin en la seva caixa original i amb el seu prospecte. En nens és especialment important perquè ens indiquen la dosi que s'ha d'administrar, que varia amb l'edat del nen. Comprova sempre les dates de caducitat i assegura't que estan en bones condicions.

Números de telèfon:

És important tenir anotats els telèfons d'emergències, t'ajudarà a guanyar temps:

 • Número d'emergèncias (112). Consulta la següent llista de números de telèfon d'emergència segones el teu país de residència
 • Número del centre d'intoxicacions del teu país o regió. A Espany existeix el Servei d'Informació Toxicològica (que depèn del Ministeri de Justícia) i està al servei les 24 hores del dia tot els dies de l'any. El seu telèfon és el 91 562 04 20.
 • Número del pediatra
 • Número dels bombers i de la policia

Altres elements que poden ser d'utilitat:

 • Llanterna amb piles de recanvi
 • Bloc de notes amb un llapis
 • En cas de tenir un nadó a casa, pot ser útil tenir xumets de recanvi o un biberó esterilitzat. Aquest pot ser necessari per administrar el sèrum oral si encara no saben beure en got. D'altra banda, un xumet pot ajudar a calmar el nen en cas que tingui dolor.

Altres consells bàsics

El botiquín puede estar ubicado en cualquier armario, cajón o maletín, pero que ha de cumplir unas condiciones mínimas:

La farmaciola pot estar ubicada en qualsevol armari, calaix o maletí, però ha de complir unes condicions mínimes:

 • Estar en un lloc sec i fosc. Atès que la humitat i els vapors poden danyar alguns materials, no es recomana que les farmacioles estiguin a la cuina ni al bany.
 • Romandre fora de l'abast I DE LA VISTA dels nens.

Una farmaciola no s'ha de sobrecarregar. Cal seleccionar els articles i medicaments imprescindibles per afrontar les situacions imprevistes que poden presentar-se amb més freqüència durant la infància: febre, ferides, traumatismes lleus, vòmits i diarrea ...

El seu contingut s'ha de revisar periòdicament, almenys cada 6 mesos per comprovar si els articles que conté es troben en bon estat i els medicaments de què es disposa no estan caducats i, si no és així, reposar-los.

No s'ha d'utilitzar per emmagatzemar els medicaments que ens han sobrat de tractaments passats. És recomanable que les restes de medicaments i els medicaments caducats, així com les seves caixes si estan buides, es dipositin als punts de reciclatge SIGRE de les farmàcies.

Una farmaciola de primers auxilis mai ha de contenir:

 • Medicaments caducats, mal conservats o mal identificats
 • Termòmetre que no funcioni
 • Pinces i tisores rovellades

Si tens qualsevol dubte consulta el teu pediatre, sempre coneixerà millor al teu fill i podrà ajudar-te a personalitzar la farmaciola de primers auxilis.