Els contaminants químics i l'augment de trastorns del neurodesenvolupament: una "pandèmia global silenciosa"

10/03/2016

El número de productes químics que contribueixen a augmentar la llista de nens amb algun trastorn del desenvolupament s'ha doblat des del 2006. L'autisme, el TDAH i la dislèxia podrien estar afavorits per la contaminació ambiental. 

Així ho demostra un estudi científic, que ha aconseguit relacionar aquestes malalties amb l'exposició a més de 214 agents químics industrials.

Els trastorns en el neurodesenvolupament, com ara l'autisme, el TDAH o determinats tipus de dislèxia, semblen haver-se incrementat en l'últim segle. Sens dubte la millora en les tècniques del diagnòstic hi ha tingut alguna cosa a veure, però se sospita que certs factors ambientals podrien tenir també una incidència rellevant. De fet es calcula que el nombre de productes químics que contribueixen als trastorns del desenvolupament en nens s'ha doblat des del 2006.

Fins avui, la investigació s'ha centrat en les possibles causes genètiques d'aquests problemes. La conclusió sembla ser que, per si soles, no poden explicar el creixement de la incidència d'aquestes malalties. Un estudi, dut a terme per neuròlegs i publicat a The Lancet argumenta que certs contaminants químics estan contribuint de forma significativa a propagar trastorns del neurodesenvolupament. De fet, els experts que han participat en l'estudi ho qualifiquen de "pandèmia global silenciosa".

Algunes de les substàncies que l'estudi identifica com neurotòxiques, és a dir, potencials causants de dèficits en el cervell, són el manganès, el fluorur, els pesticides, el tetracloroetilè (dissolvent) i els èters difenil polibromats (usats generalment com retardants de flama). En total, els investigadors han trobat 214 substàncies potencialment perilloses. Es tracta de substàncies relativament freqüents en ambients molt industrialitzats o ciutats amb gran volum de trànsit.

Tal com s'exposa en l'estudi, la major preocupació és l'elevat nombre de nens que es veuen afectats per dany tòxic per al desenvolupament del cervell. Pateixen una reduïda capacitat d'atenció, retard en el desenvolupament i baix rendiment escolar. Els experts sospiten que els productes químics industrials estan emergint com a possibles causes.

L'exposició a aquests productes és més perillosa com menys edat té el petit. Per això, l'informe considera de vital importància regular millor i més estrictament quins productes es fan servir com a agents químics industrials. No obstant, per això seran necessàries noves proves i informes més contundents.

En aquest sentit, els experts recomanen la creació d'un centre internacional d'avaluació de productes, que pugués certificar si són o no neurotòxics. Una solució que no hauria de suposar un gran inconvenient, ja que, des de fa temps, existeixen els mitjans tècnics necessaris per fer aquesta mena de proves.

Tot i que encara no s’ha trobat l'efecte concret de cada substància, els especialistes han pogut associar desordres en el cervell dels petits amb quantitats anormals d'agents químics a la sang i en l'orina de la mare. Una dada suficient per a, almenys, alertar els organismes que regulen aquesta indústria. El cervell, quan es troba en fase de desenvolupament, és més vulnerable que en el cas d'un adult, perquè els efectes tendeixen a convertir-se en permanents. Els autors de l'estudi adverteixen d'una potencial amenaça si no s'inverteix aquesta tendència. 

Referències bibliogràfiques:

Mazumdar, M. Neurotoxicity in children: Stemming a ‘silent global pandemic’. Vector. Boston Chlidren’s Hospital. 2014

Grandjean, P. Landrigan, P. J. Neurobehavioural effects of developmental toxicity. The Lancet Neurology. 2014 

Park, A. Children Exposed to More Brain-Harming Chemicals Than Ever Before. Time (Health & Family). 2014