La contaminació augmenta el risc de malaltia cardíaca del fetus

12/06/2014

Estàs embarassada? Allunya't d'espais amb elevada contaminació. Cada vegada més estudis indiquen que la contaminació augmenta el risc de malformacions congènites en el fetus i afectar la salut cardíaca del futur nadó.

Els defectes congènits del cor apareixen abans del naixement, quan la seva estructura no es desenvolupa amb normalitat a l'úter. Així, les parets, les venes i artèries i les vàlvules cardíaques poden patir malformacions que es tradueixen en símptomes i senyals com respiració ràpida, cianosi, cansament o mala circulació.

Segons un estudi presentat per l'Associació Americana del Corels defectes congènits en nadons poden ser causats per l'exposició de les mares a les barreges específiques de les toxines ambientals durant els mesos de gestació. Així ho han investigat experts de la Universitat d'Alberta, al Canadà.

L'anàlisi s'ha realitzat amb dades d'incidència de defectes cardíacs congènits a la província d'Alberta, concretament, els que es van diagnosticar entre els anys 2004 i 2011. A més, s'han tingut en compte les emissions de tres grups de substàncies químiques que l'agència encarregada del control de la qualitat de l'aire va registrar a la zona.

Un dels tres grups de substàncies químiques estudiades estava format per compostos orgànics i metalls pesants i va mostrar una forta correlació amb l'aparició de malformacions al cor. Segons, Deliwe P. Ngwezi, autora principal de l'estudi, són d'aquest tipus alguns productes que emeten els vehicles i les indústries o que estan presents en insecticides, pesticides, pintures i fins al fum del tabac.

A més, els experts han observat que les taxes de defectes congènits disminueixen progressivament a partir de l'any 2006, just quan el govern de Canadà va aprovar una sèrie de notables restriccions en les emissions contaminants a les indústries del país. En concret, des de llavors, s'ha reduït la xifra de defectes septals (sorgits entre les cavitats superiors i inferiors del cor) i conotruncals (malformacions en el tracte de sortida).

Així, Ngwezi afirma que "per ara, els consumidors i professionals haurien de saber més sobre el dany potencial de la pol•lució en el desenvolupament del cor". No obstant això, els mateixos autors de la investigació admeten que es troben encara en una fase primerenca i que l'observació es va realitzar a escala general i no de forma individual.

Cal afegir que, a més del risc per al cor, la contaminació té altres efectes negatius, com ara la possibilitat que el nadó neixi amb poc pes

D'aquesta manera, si estàs embarassada recorda que és molt important estar atenta a les previsions mediambientals i exposar-se el mínim possible a elevats nivells de contaminació. Tampoc és recomanable fer esforços físics o practicar esport en un entorn amb molta pol·lució.

Referències bibliogràfiques:

Ngwezi D. et al. Environmental toxins linked to heart defects. American Heart Association Meeting Report: Abstract 15332 (Hall F, Core 2, Poster Board: 2092).

La contaminación del aire puede causar defectos de corazón en bebés. La Vanguardia.

Defectos cardíacos congénitos. MedLine Plus.