El consum de tabac entre els adolescents disminueix en un 50%

18/03/2014

El tabac és la causa evitable de mort més comuna als països desenvolupats. El seu consum comença, en la majoria de casos, durant l'adolescència. Encara que en els últims anys s'ha observat que cada vegada menys joves comencen a fumar, no hem d'abaixar la guàrdia.

El tabac és una droga que causa una addicció molt forta. L’acceptació i la normalització social la fa encara més perillosa, especialment durant l'adolescència. En efecte, es calcula que, en la majoria de casos, el consum comença entre els dotze i tretze anys, quan encara no es valoren els riscos per a la salut ni el nivell d'addicció que implica.

Les conseqüències del tabac es fan notar a llarg termini, en general, després de 30 anys de consum. Els cigarrets poden provocar malalties cardiovasculars, respiratòries, tumorals, etc. Per això, evitar que els joves comencin a fumar és prioritari. Precisament, en les darreres dècades, el consum de tabac ha tingut tendència a disminuir entre els adolescents dels països occidentals.

Causes del descens del consum de tabac entre adolescents

Hi ha diferents causes que podrien explicar aquest descens. En part, un dels motius podria ser l'enduriment de les lleis contra el tabac que els governs de la Unió Europea han anat aprovant en els últims anys, que entre altres coses han limitat els espais per fumar i l'accés del tabac als menors d'edat.

Un estudi recent ha analitzat l'evolució i tendència del consum de tabac entre els joves en els últims 20 anys, comparant dades obtingudes entre 1987 i 2008.

Efectivament, els resultats mostren que cada vegada menys adolescents comencen a fumar. Considerant els últims 21 anys (1987-2008), el nombre de joves de 13 i 14 anys que consumeixen cigarrets regularment s'ha reduït a la meitat: als nois, ha passat del 12,6% al 6,1% i, en les noies, del 12,6% al 4,5%. D'aquesta manera, també s'observa una disminució molt notable del tabaquisme femení, que havia estat majoritari en els últims anys. No obstant això, en cursos més avançats (a partir dels 15 anys), les noies encara tenen més l'hàbit de fumar que els nois.

Entre 1996 i 2008, en una franja d'edat més elevada, entre els 15 i 16 anys, es va produir una disminució mitjana anual de fumadors del 6,4% (6,8% en el cas de les noies i 6,1% en el dels nois), deixant palesa la tendència a la baixa del tabaquisme juvenil.

L'estudi, a més, ha analitzat els factors associats al consum regular de cigarrets: un baix rendiment escolar, haver-se emborratxat alguna vegada i tenir amics fumadors són les característiques més habituals dels joves que fumen regularment.

Entre aquests factors, també destaca la freqüent associació entre el consum de tabac i el de cànnabis, una de les troballes més rellevants de l'estudi. Així, per exemple, el 60% dels que es declaren fumadors admeten que consumeix cànnabis amb una certa regularitat. Les xifres més alarmants en aquest sentit s'han detectat entre les fumadores de 15 i 16 anys ja que fins a un 80% admet consumir cànnabis habitualment.

Referències bibliogràfiques:

Consumo de tabaco de los adolescentes en Barcelona y tendencias a lo largo de 20 años. Gaceta Sanitaria, 2013