Conseqüències del confinament en els infants

20/04/2020

Com viuen el confinament els nens? Com els afecta la manca d’espai lliure? Aquesta situació, accentua els conflictes entre germans? I entre pares i fills? En aquest article intentem donar resposta a aquestes i altres preguntes sobre la siuació actual que estem vivint.

L’aparició de por, ràbia, angoixa, estrès i malestar emocional és una conseqüència natural de la situació de confinament que vivim i al mateix temps, esdevé una oportunitat d’aprendre a tolerar i gestionar aquestes emocions. Afecta tant a nens com a adults.

La vivència de la situació actual dependrà de l’edat evolutiva del nen, característiques de temperament, situació socio-familiar i com l’entorn immediat gestiona la situació.

Dificultats en la convivència

L’expressió de l’estrès, por i ansietat en nens es manifesta de manera diferent a l’adult. Per exemple, pot aparèixer en forma de rabietes, irritabilitat, més necessitat de presència de l’adult, conductes regressives... els conflictes entre germans o pares i fills poden aparèixer amb més facilitat. Cal detectar aquestes conductes per acollir-les, donar-li un espai i ajudar a metabolitzar-les.

Els infants depenen en major grau de l’entorn per regular les seves emocions i conductes. En situació de confinament es posaran més de manifest les dificultats de regulació emocional i conductual. Per això, cal que l’adult pugui tenir espais d’autocura per poder facilitar aquesta regulació, així com permetre’s moments de defalliment i que l’infant pugui observar com “em puc sentir trist, és natural, li dono un espai i segueixo endavant”.

Els conflictes, les emocions desagradables formen part de la vida. Ara poden aparèixer amb més facilitat, es fan més evidents. Però al mateix temps, poden ser una oportunitat de creixement personal i de desenvolupament per aprendre a gestionar-les. Acceptar que hi són, que formen part de la nostra vida i que podem lidiar amb elles pot ser un aprenentatge per a situacions futures. Que siguin desagradables no vol dir que siguin negatives, són positives en quant ens ajuden a adaptar-nos a la situació.

Una oportunitat per a aprendre en família

D’altra banda, la situació de confinament redueix l’estrès escolar i augmenta els espais d’oci, de relax i convivència. Els nens tenen una elevada capacitat d’adaptació a l’entorn. Confiem en les seves capacitats i facilitat d’adaptació intrínsec a la seva naturalesa. És un moment en que qualsevol situació esdevé un aprenentatge, una oportunitat. Posen en pràctica habilitats que abans no utilitzaven, o sí, però no hi érem tant presents.

Donar pas a la creativitat, compartir espais de joc i observar com ho resolen els empodera, genera autonomia i millora la seva autoestima. Posem en valor les petites coses i ens podem arribar a sorprendre del que ells ens poden ensenyar.

Sabem que ser coneixedors del motiu pel qual estem confinats i que és per un bé comú i altruista ha demostrat ser un factor protector en la vivència del confinament. Aquesta situació pot ser una oportunitat d’estimular la solidaritat global i comprendre que només amb l’esforç, treball i habilitats de tots nosaltres ens en sortirem. 

Els efectes del desconfinament

Molts dels factors que determinaran la vivència del post-confinament dependran de com hagi sigut el període de confinament. De com han viscut les experiències (traumàtiques o no) que els nens hagin tingut.

Els estudis científics reporten efectes psicològics negatius de la quarantena sobre la salut mental, incloent símptomes d’estrès post-traumàtic, depressió, confusió i ràbia. Sabem que aquests símptomes poden manifestar-se a llarg termini. Problemes de salut mental que no apareguin ara poden aparèixer en un futur. Per exemple, ara poden estar còmodament a casa i sentir-se protegits. L’ansietat i la por poden aparèixer quan recuperin la rutina i hagin d’afrontar situacions quotidianes que abans feien sense problemes. La por a infectar-se i afrontar situacions socials es pot posar en evidència en nens amb determinades característiques de temperament.

El que han viscut moltes famílies (situacions traumàtiques, dols, situació econòmica...) afecten i afectaran la salut mental dels nens. És per aquest motiu que els centres de salut mental no han aturat l’activitat assistencial, només s'ha modificat (en alguns casos) la modalitat d’atenció (telemàtica per presencial, i presencial quan és indispensable).

Moltes de les preguntes de l’impacte del confinament en la salut mental infantil no tenim encara la resposta, és la primera vegada que vivim una situació semblant. Quins són els factors de risc i protectors que ajudaran a cuidar la nostra salut mental s’estan definint ara mateix amb les experiències d’altres països. Finalment, una de les claus serà poder recuperar la normalitat i rutina sense obviar el què ha passat. Recollir el que hem après, posar-ho en valor i intervenir en les situacions que calgui.