Consells sobre l'ús de la mascareta en la població infantil

05/05/2020

Les mascaretes són un element de protecció complementari molt important en aquests moments, tant per a protegir-se del contagi de la COVID-19 com per a protegir a altres persones en cas que siguem nosaltres els infectats. És fonamental que la població surti al carrer protegit amb mascareta, sobretot sinó és possible mantenir la distància de seguretat.

Des del començament de la pandèmia hem sentit parlar de diferents tipus de mascaretes i la seva importància com a part dels equips de protecció individual (EPIs) que han estat utilitzant els professionals sanitaris al llarg d'aquestes setmanes.

Tipus de mascareta

Existeixen diferents tipus de mascaretes que es poden agrupar en tres grans grups:

  • Les mascaretes quirúrgiques: Eviten la propagació del virus i es poden trobar de diversos tipus.
  • Les mascaretes que formen part dels equips de protecció individual (EPIs): Existeixen diferents tipus i habitualment no tenen vàlvula d'exhalació, com són les de tipus ffp1 i ffp2, que protegeixen del contagi i limiten la propagació del virus. Per contra, les de tipus ffp3 sí que eviten el contagi de la persona que la porta posada però no prevenen la propagació. Les mascaretes ffp3 només s'utilitzen als hospital i en procediments molt limitats.
  • Les mascaretes higièniques: Es poden fabricar de manera casolana amb algunes teles. Sí que poden arribar a limitar la propagació del virus, tenen menys capacitat de protecció que els altres tipus de de màscares professionals però presenten alguns avantatges. Poden ser reutilitzades, és a dir, es poden desinfectar per a ser utilitzades de nou. És important destacar que aquest tipus de mascaretes es poden fabricar a mida, especialment en el cas dels infants més petits. Per a la seva reutilització, les mascaretes de tela s'han de rentar a 60 graus després de cada ús.

Com treure i posar la màscara adequadament?

És molt important la manera com col·loquem i retirem la mascareta. Els infants menors de tres anys serà molt difícil que aconsegueixin mantenir la mascareta i, de fet, no és necessari que la portin.

En el cas d'infants més grans, sí que és recomanable l'ús de mascareta en llocs públics i han d'aprendre a posar-se-la adequadament. Els podem ensenyar els passos que han de seguir:

  1. Rentar-se les mans correctament, amb aigua i sabó o una solució alcohòlica.
  2. Agafar la mascareta per les gomes laterals i col·locar-la davant de la cara per a passar les gomes per darrere de les orelles.
  3. I ajustar la mascareta. Si tenen una pinça al nas, ajustar-la.

Hem d'evitar tocar la mascareta una vegada posada o col·locar-la a la barbeta o al coll per a evitar que s’infecti. 

Per a la seva retirada, hem de tornar a agafar-la per les gomes laterals amb cura i desinfectar-la o guardar-la en una bossa estanca. 

És fonamental que no es comparteixin les mascaretes, són d'ús personal i individual. 

Una vegada que ja no es puguin usar més vegades, quan notem que estan humides i comencen a estar gastades, és important que les tirem a les escombraries dins d'una bossa estanca i, una vegada més, rentar-se les mans.

Dra. Vicky Fumadó. Unitat de Malalties Infeccioses i Importades de l'Hospital Sant Joan de Déu

Vicky Fumadó Pérez

Pediatra. Unitat de Malalties Infeccioses i Importades.