Consells per protegir els menors en el món virtual

22/06/2015

La millor manera de protegir els teus fills davant de l'assetjament a través de les tecnologies digitals, també conegut com a ciberbullying, és mitjançant una correcta formació i acompanyament en l'ús d'aquestes tecnologies.

Aquest article el dediquem a oferir consells pràctics per a pares i mestres amb la finalitat de contribuir a la correcta capacitació de l'ús de les xarxes socials i Internet per part dels menors. Un dels principals aspectes a considerar és la seguretat en l'accés a les tecnologies, mitjançant una contrasenya robusta i una adreça de correu electrònic que ens asseguri que tots dos elements disposen del major nivell de seguretat possible.

Vegem a continuació alguns consells i recomanacions que com a pares i educadors hem d'assegurar que coneixen i apliquen els nens i adolescents en el món virtual:

Correu electrònic

 • El 80% dels e-mails que circulen per Internet es consideren SPAM o correu maliciós que pot contenir entre d'altres aspectes virus o contingut il·lícit.
  Ensenya al teu fill a discriminar aquest tipus de missatges
  i configura amb el màxim nivell de seguretat l'opció de filtrat d'aquest tipus de missatges en el programa de correu electrònic que utilitzis.
 • Vigila en els llocs en els que el teu fill publica la seva adreça de correu electrònic.
  A dia d'avui segueix sent encara freqüent que nens i adults publiquem la nostra adreça de correu electrònic en espais públics, com podrien ser xarxes socials o fòrums, als quals pot tenir accés qualsevol persona desconeguda per nosaltres. 
  La recomanació és no publicar mai en cap espai virtual públic aquesta dada personal.
 • Utilitza una adreça de correu electrònic i contrasenya diferent per a cada aplicació. No és aconsellable utilitzar la mateixa, ja que això implica que si en algun moment ens saquegen l'accés al compte, al seu torn també es podria produir l'accés i ús d'altres serveis digitals vinculats amb l'esmentat compte de correu electrònic.
 • Anima al teu fill a que comparteixi amb tu les seves claus d'accés al correu electrònic, d'aquesta manera pots treballar amb ell la confiança en tu, indicant-li que només accediràs al seu compte amb el seu permís i en cas que ell necessiti qualsevol tipus d'ajuda tècnica. En el moment que valoris que és prou autònom en el maneig i aplicació d'aquests consells de seguretat, podràs anar concedint-li major privacitat.
 • Recomanem no respondre correus electrònics de persones que no coneixem o que a més són intimidants. Recorda aquest important principi al teu fill, en molts casos vulnerar-lo una primera vegada pot tenir importants conseqüències.
 • Acompanya al teu fill en l'ús inicial de les tecnologies, ensenya-li i fes que ell t'ensenyi a tu. Les tecnologies poden arribar a ser una excel·lent activitat pedagògica per dur a terme de forma compartida.
 • Instrueix al teu fill perquè sàpiga bloquejar contactes indesitjats de correu electrònic i a guardar com a prova qualsevol missatge ofensiu que el teu fill pogués arribar a rebre.

Contrasenyes

 • Han de ser secretes. Es coneixen experiències de nens que han compartit les seves claus d'accés al correu electrònic o a xarxes socials, i que aquestes s'han utilitzat suplantant la seva identitat o compartint-les amb tercers. Això no treu, que com a part del procés de capacitació per a un correcte ús de les tecnologies, els pares disposem d'aquesta informació fins que veiem que els nostres fills són prou madurs en el maneig de les TIC.
 • Han de ser robustes, en el sentit que siguin complexes de deduir. S'entén per contrasenya robusta aquella que com a mínim té 8 caràcters, i combina majúscules, minúscules, números i símbols. Una contrasenya no robusta seria "Maria2001", mentre que en comparació una contrasenya robusta seria "Mar#5B2z".
 • A major complexitat de la clau més difícil serà conèixer-la, ja que hi ha programes informàtics pensats per provar combinacions de caràcters i poder desvetllar les claus d'accés a bústies de correus electrònics, perfils de xarxes socials o altres entorns digitals que requereixin d'identificació.
 • Les claus han de ser úniques, és a dir, no utilitzar la mateixa contrasenya per al correu electrònic, les xarxes socials o l'accés a la plataforma d'e-learning de l'escola.
 • Es recomana davant les preguntes de seguretat que ens ajuden a recordar les nostres claus, en cas d'haver-les oblidat, no escollir preguntes fàcils de respondre per persones properes al nostre entorn. Això fa que desvetllar la clau o poder-la canviar pugui ser molt fàcil i que la nostra privacitat en els diferents serveis digitals al seu torn sigui de senzill accés.
 • Hi ha gestors de contrasenyes que ens permetran crear un llistat de les diferents claus que utilitzem. Si optem per aquesta opció, és molt important que la clau d'accés a l'esmentat gestor sigui robusta i que fem còpia de seguretat de les dades emmagatzemades. Si oblidem la clau del gestor, és com si oblidéssim de forma simultània totes les claus que en ell haguem emmagatzemat!
 • Desactiva o descarta l'opció que el navegador del teu ordinador emmagatzemi les contrasenyes, en aquest cas si el fa servir qualsevol altra persona podrà accedir a tots els nostres entorns privats amb tan sols el clic d'acceptar. En el cas d'utilitzar ordinadors públics, tingues en compte sempre de respondre "no" a la pregunta de desament automàtic de claus.
 • Canvia periòdicament les claus. Ensenya al teu fill la importància d'aquest principi i recorda-li/pregunta-li de tant en tant que ho faci. No oblidis que qualsevol canvi de contrasenya és aconsellable que el comparteixi amb tu (si aquest és el vostre "acord de confiança"), així com també que aquest sigui actualitzat en el gestor de contrasenyes en cas que l'utilitzi.
 • Exemples de contrasenyes que no hem d'utilitzar:
 1. Qwerty: lletres consecutives del teclat. Per exemple, "asdfgh".
 2. Paraules de diccionari: "password2015", "lamevaclau" ...
 3. Nombres consecutius: 1234abc, Maria123 ...
 4. Noms propis.
 5. Números de telèfons mòbils o DNI.
 6. Dates especials, com el nostre aniversari.

Recordem que si algú coneix el nostre correu electrònic, la clau d'accés a aquest o altres serveis digitals, podrà publicar en el nostre nom en xarxes socials, accedir a la nostra bústia de correu electrònic o fins i tot veure el saldo del nostre compte bancari. Una vegada més la formació en l'ús de les TIC liderada per la família i l'escola, és essencial per a un ús saludable de la tecnologia.

Accés a les fonts de consulta:

Oficina de Seguridad del Internauta.

Protégeles.