Coneix què és el raquitisme i com evitar-lo

29/08/2017
El raquitisme és una malaltia en què s'afecta la mineralització de l'os en creixement, i que, per tant, afecta exclusivament als nens.

Per què es produeix el raquitisme?

El raquitisme pot produir-se per diverses causes però la més freqüent és el dèficit de vitamina D, la conseqüència de la qual és la disminució de l'absorció de calci en l'intestí. Aquesta té com a conseqüència l'augment de producció d'una altra hormona, la parathormona (PTH), l'efecte de la qual tracta de compensar la disminució de l'absorció de calci augmentant el seu alliberament de l'os, en el qual es troba unit a fosfats.

Per evitar una elevació del nivell de fosfats en sang, al mateix temps la PTH augmenta la seva eliminació per l'orina. L'efecte final en situacions de raquitisme és la falta de mineralització de l'os en creixement, juntament amb un descens dels nivells de fosfat en sang. Els nivells de calci poden estar normals a causa d'aquests mecanismes de compensació.

Quins nens estan en risc de patir-ho?

Els principals grups de risc de patir un dèficit de vitamina D en la infància són:
  • Lactants amamantats (lactància materna), fills de mares vegetarianes o que per raons culturals o religioses viuen amb escassa exposició a la llum solar.
  • Lactants prematurs.
  • Nens amb malalties cròniques que afecten el metabolisme de la vitamina D (malalties renals, cardíaques o digestives cròniques) o amb malalties que necessiten protecció de la llum solar, com el lupus o l'exerodèrmia pigmentada.

Quines manifestacions produeix?

En afectar els ossos en creixement, produeix retard del creixement, deformitats òssies i fragilitat òssia, és a dir, fractures òssies amb traumatismes lleus.
Les deformitats poden aparèixer en tot l'esquelet:
  • En el crani poden produir estovament dels ossos, que s'enfonsen a comprimir-se com una pilota de goma, fenomen que es coneix com craneotabes. També pot produir deformitats, com el front prominent.
  • A la dentició, retard en l'aparició de les dents, alteracions de la seva forma i càries generalitzada.
  • Deformitats dels ossos llargs de les extremitats: cames arquejades, eixamplament de les zones del cartílag de creixement (canells, colzes, genolls, turmells, regió anterior del tòrax...)
  • A la columna vertebral pot produir cifosi (curvatura cap endavant).

No obstant això, el dèficit de vitamina D i l'alteració dels nivells de calci i fosfats conseqüent poden produir altres manifestacions, com ara irritabilitat, hipotonia (debilitat muscular), retard del desenvolupament psicomotor, anèmia o infeccions de repetició.

Com es diagnostica?

Es diagnostica per la presència de les manifestacions abans esmentades juntament amb troballes suggestives de raquitisme a les radiografies i en l'analítica de sang. A la radiografia es pot observar les deformitats dalt descrites com a conseqüència de l'eixamplament de les zones de creixement de l'os (metàfisis), a més de desmineralització òssia i, en alguns casos, fractures.

En l'analítica de sang s'observa un descens dels nivells de vitamina D, una elevació dels nivells de fosfatasa alcalina i de PTH i un descens dels nivells de fòsfor. La concentració de calci pot estar baixa o normal, per l'efecte dels mecanismes de compensació.

Quin és el seu tractament?

El tractament del raquitisme per dèficit de vitamina D és l'administració de vitamina D exògena, en forma de suplement vitamínic.

Es pot prevenir?

La prevenció del raquitisme es basa en les recomanacions de prevenció del dèficit de vitamina D.