Coneix que és la Declaració dels Drets de l'Infant

19/11/2014

Promoure la fraternitat i harmonia entre els nens i protegir el seu benestar. Amb aquest objectiu, les Nacions Unides van aprovar, el 1959, la Declaració dels Drets de l'Infant. Saps quins són? 

Fa 55 anys les Nacions Unides van aprovar la Declaració dels Drets dels Infantsamb l'objectiu de promoure la fraternitat i l'harmonia entre tots els nens del món a més de protegir el seu benestar. El 20 de novembre, dia en què precisament se celebra l'aniversari d'aquesta resolució, es commemora el Dia Mundial de la Infància. Tant la Declaració com la celebració de la jornada es basen en el foment d'aquests drets i que tant nens com adults els coneguin i respectin.

T'expliquem a continuació quins són aquests drets, ja que és important conèixer-los per poder aplicar-los en el tracte, educació i desenvolupament dels teus fills i incloure'ls en els coneixements que van adquirint. Cal afegir, en aquest sentit, que moltes escoles s'encarreguen també de ensenyar-los als nens i d'assegurar-se que reben i interioritzen els valors i actituds que se'n deriven.

Els 10 principis de la Declaració dels Dret del Nen

La Declaració dels Drets de l'Infant inclou un total de 10 principis que engloben i recullen tots els drets que les Nacions Unides consideren que s'han de protegir. Són els següents:

  1. Tots els nens han de ser reconeguts i gaudir dels drets que s'enuncien en la Declaració, sense ser discriminats per raça, color, sexe, religió, llengua, opinions polítiques, origen nacional o social, posició econòmica, naixement, etc. ja sigui del menor o de la seva família.
  2. Els nens tenen una protecció especial i han de disposar d'oportunitats i serveis per a desenvolupar-se físicament, mental, espiritual, moral i socialment, en llibertat i dignitat.
  3. Els nens tenen dret a un nom i una nacionalitat.
  4. Els nens tenen dret a créixer en bona salut. Així han de gaudir dels serveis de la seguretat social i tant a ells com a les seves mares se'ls ha de proporcionar cures prenatals i postnatals. A més, tenen dret a l'alimentació, habitatge, esbarjo i serveis mèdics adequats.
  5. Els nens impedits física o mentalment han de rebre el tractament, educació i atencions que requereixen les seves diferents necessitats.
  6. Els nens necessiten amor i comprensió, han de créixer a l'empara i sota la responsabilitat dels pares i en un ambient d'afecte i seguretat moral i material. D'aquesta manera, les famílies nombroses poden rebre subvencions estatals. A més, aquest apartat detalla també que no s'ha de separar un nen de la seva mare excepte en circumstàncies excepcionals i que els nens sense família o que no comptin amb els mitjans adequats de subsistència han de ser cuidats per les autoritats públiques i la societat.
  7. Els nens han de rebre educació gratuïta i obligatòria, almenys en les etapes elementals, per afavorir la seva cultura general i permetre que desenvolupin les seves aptituds i judici individuals, el seu sentit de la responsabilitat i social i arribin a ser membres útils de la societat en condicions d'igualtat. A més, els nens han de gaudir del plantejament de jocs i recreacions orientats a l'educació.
  8. Els nens han de figurar entre els primers que rebin protecció i socors, siguin quines siguin les circumstàncies.
  9. Els nens han de ser protegits contra tota forma d'abandonament, crueltat i explotació.
  10. Els nens han de ser educats en un esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal i conscients que han de dedicar les seves energies i aptituds al servei dels seus semblants. A més, han de ser protegits contra les pràctiques que promouen la discriminació racial.

Conèixer aquests drets ajudarà als teus fills a ser conscients de les realitats que viuen molts nens a diferents parts del món. així, podràs compartir amb ells les seves opinions sobre aquestes situacions. Això generarà en els nens unes experiències d'aprenentatge molt riques.

A més, adquirir aquesta visió dels seus drets és també una forma de que els teus fills puguin implicar-se i participar en activitats en les que puguin ajudar els altres i intentar construir un món més just.

Accés als documents originals:

Declaració dels Drets de l'Infant. Nacions Unides.