Compte amb pressionar excessivament als teus fills en la seva educació!

30/11/2015

Un estudi realitzat fa uns anys a Holanda va detectar que un terç dels nens entre 5 i 15 anys prenien fàrmacs per tractar la hiperactivitat, una dada que contrastava amb la prevalença d'aquest trastorn, que ronda el 5%.

Psicòlegs i pedagogs van començar a buscar una explicació i la van trobar en l'excessiva pressió que viuen els pares d'aquests petits, disposats a donar-los qualsevol cosa que puguin creure que els ajuda a rendir més. Una societat que mesura a la gent pel seu rendiment, es venia a dir, crea pares ansiosos, amb por al fracàs, que poden sentir-se culpables si els seus fills no funcionen de forma satisfactòria.

Dades com aquest evidencien l'obsessió per una educació perfecta que es viu en molts països i els problemes que pot comportar. Alguns responsables educatius del Regne Unit i els Estats Units han alertat recentment de la creixent pressió perquè els nens entrin a les escoles infantils d'elit i obtinguin bons resultats en elles. Amb la crisi, asseguren alguns experts, la competitivitat en l'educació s'ha agreujat.

Compte amb pressionar excessivament als teus fills! Escola, deures i les seves múltiples activitats extraescolars poden deixar-los sense temps lliure suficient. Tingues en compte que ells necessiten espais d'oci sense les pressions de la vida adulta. Comportar-se com nens és el que els ajuda a potenciar la seva creativitat i imaginació. Una pressió excessiva pot tenir efectes negatius sobre ells.

Evita que es vegin afectats emocionalment

Segons diversos especialistes en pedagogia, els teus fills poden tenir més problemes d'autoestima i confiança en si mateixos si senten que la pressió paterna sobre ells és massa pesada. Es poden convertir en nens tristos i retrets, el que pot conduir-los a ser posteriorment adults insatisfets.

A més, una excessiva pressió pot fer qüestionar la seva pròpia intel·ligència i habilitats, el que els crearà dificultats per aprendre i créixer. Tingues en compte que la llavor de la felicitat futura es sembra durant la infància.

Ajuda'ls perquè no s'esgotin físicament

El benestar emocional dels teus fills no és l'únic que es pot veure afectat per una pressió excessiva per part teva. És probable també que mostrin símptomes d'esgotament físic.

Per exemple, si estàs massa temps pressionant-los per a que arribin a un alt nivell en l'escola o en algun esport, és possible que no puguin dormir adequadament, el que afectarà al seu estat d'ànim, la seva actitud i la seva capacitat d'aprenentatge.

Estableix objectius d'aprenentatge, no de rendiment

És natural que vulguis que els teus fills rendeixin bé en els esports, a l'escola i en la vida, però si senten massa pressió per fer-ho sempre a la perfecció, patiran. Per evitar-ho, et serà d'utilitat establir objectius d'aprenentatge més que de rendiment.

Per exemple, més que pressionar-los excessivament perquè obtinguin una bona nota en una assignatura, motíva'ls perquè aprenguin de l'examen. Si no ho han fet bé, ajuda'ls a dir-te què han après de la seva experiència, i així sabran si necessiten estudiar més la propera vegada o potser dormir més abans de l'examen. Això els ajudarà a aprendre no només de les seves qualificacions sinó també dels seus errors, el que és bastant més productiu que pressionar-los sempre per obtenir bons resultats.

Limita la pressió sobre ells

Pots veure els teu fills desbordats d'activitats i creure que ho estan gaudint. No obstant això, has de parlar amb ells i preguntar-los si estan massa estressats. Si senten que no tenen temps suficient per gaudir de la vida, has d'ajudar-los a eliminar activitats de la seva agenda. Tingues en compte que els teus fills poden no voler dir-t'ho per por o per no voler que t'enfadis. Hauràs de ser capaç de comprendre els seus estats d'ànim. Si els teus fills senten que jugar a futbol al mateix temps que van a classes de piano no els deixa prou temps per estudiar i tenir temps lliure, serà recomanable que deixin de realitzar alguna d'aquestes activitats.

Tingues sempre present que és molt important que els teus fills puguin gaudir de ser nens. L'èxit a qualsevol preu no és una ambició saludable. La teva principal prioritat ha de ser guiar-los i donar-los suport perquè siguin feliços i tinguin un entorn estable. A més, els nens satisfets són al final capaços de rendir millor.

Accés a les fonts de consulta:

Parental Pressure on Children. Global Post. 

Pressure on children to get into top schools has reached a crisis point. The Telegraph

La obsesión por educar niños triunfadores. El Mundo

Uno de cada tres niños holandeses toma fármacos para la hiperactividad. El País